Göbel Árpád

2014. június 08.

Képgaléria

i látkép, 1920-as évek, vászon, olaj, 51,5x63 cm
Római palota, 1931, farost, olaj, 49,5x40,5 cm
Római városrészlet, 1931, farost, olaj, 35x30,5 cm
Villa del Pazzi, 1931, vászon, olaj, 54,5x69 cm
Zalaegerszeg látképe a csácsi hegyről, 1928, olaj, vászon, 65x90 cm
Zalaparti részlet, 1920-as évek, karton, olaj, 24x18 cm
Kertrészlet, 1920-as évek, karton, olaj, 24x29 cm

(Altorjai) Göbel (János) Árpád festőművész (Orsova, 1886 – Róma, 1931. május 23.)

 

Életrajza:

Középiskoláit Temesvárott és Lugoson végezte.

1905-1910
Képzőművészeti Főiskola, Budapest

1910
Selmecbányán, majd Nyíregyházán tanított

1911
A zalaegerszegi főreálgimnázium rajztanára lett.
Tanári tevékenysége mellett tájképeket, portrékat, oltárképet festett, ismeretterjesztő előadásokat tartott, kiállításokat szervezett, tevékeny részt vállalt a művészeti élet szervezésében.

1924
Pfeiffer Elek nagykanizsai gimnáziumi tanárral közösen tervezetet készített a Zalai Műbarátok Köre megszervezésére.

1925
A zalaegerszegi reprezentatív kiállításon aranyérmet kapott.

1929
Önálló tárlat Nagykanizsán, a Rozgonyi úti iskola tornatermében.

1930. dec.
Római ösztöndíj a Collegium Hungaricumba.

1931
Itáliai tartózkodása során, váratlanul érte a halál.

 

Oltárképei:

– Zalaszentiván, r.k. templom
– Válickapuszta, kápolna
– Zalaegerszeg, Katolikus Kultúrház
 

 

Irodalom:

– Gőbel J. Árpád. Nekrológ. A Zalaegerszegi M. Kir. Állami Deák Ferenc Reálgimnázium XXXV. értesítője az 1930-31. iskolai évről. Szerk. Péterffy Béla. Zalaegerszeg 1931, 3-4.
– Kostyál László: Zala megye képzőművészete a két világháború között. Zalai Múzeum 13, Zalaegerszeg 2004, 286.
– Béres Katalin: Kulturális élet Zalaegerszegen 1920-1945. Zalaegerszegi Füzetek 14, Zalaegerszeg 2015,126-128.

 

Művei közgyűjteményekben:

Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg