Dorottya, a tavaszi rózsa története | Göcseji Múzeum

Dorottya, a tavaszi rózsa története

Sokat tanakodott a család néhány évvel ezelőtt, hogy vajon mi is legyen születendő kislányunk neve. Abban egyezségre jutottunk, hogy mindannyiunknak tetszik a Dorka név, de én szerettem volna valami komolyabbat, amit lehet így kedvesen becézni. A választásom a Dorottyára esett, melynek jelentése Isten ajándéka.

Gyermekünk nevének ihletője szentként tisztelt ókeresztény vértanú volt. Szent Dorottya a törökországi mesés Kappadókia területén lévő Kaiszareia Mazaka (mai Kayseri) városában élt a III. század végén. Szülei római patríciusok voltak, akik mindenüket pénzé téve költöztek a mai Törökország keleti felére. A Legenda Aurea szerint nevét - Dorothea -, apja Dorus és édesanyja Thea nevek összeolvadásából kapta. 
 
Az ifjú hölgy nemcsak szépségével hívta fel magára a figyelmet, hanem okosságával és erényességével is. Egy bizonyos Fabricius helytartó szerelemre gyúlt a szépséges leány iránt, aki kikosarazta. Hiába kínált neki gazdagságot, temérdek kincset. Dorottyának nem számítottak a világi javak, ő Krisztust választotta jegyesének. Apricius prefektus a Diocletianus római császár-féle keresztényüldözés idején kínvallatásra fogta és Istentől elfordult nők segítségével próbálta eltántorítani hitétől sikertelenül. Dorottya állhatatos maradt. Meggyőző beszédével és kitartó magatartásával még bálványimádó csábítóit is sikerült megtérítenie.

A kivégzés helyszínére indulva útközben meglátta őt Theophilus, a birodalom főjegyzője, s gúnyosan kérte, hogy küldjön neki rózsát jegyese kertjéből. A jegyzőhöz Dorottya halála után egy gyermek lépett. Három rózsát és három almát nyújtott át neki azzal, hogy ezt Dorottya nővérem küldi neked jegyese paradicsomkertjéből. Theophilus e csoda hatására megtért és a környezetében élőket is Krisztus felé fordította. 

Egyes helyeken e napon virágot és gyümölcsöt szentelnek. A 15. században farsang idején gyakran házról házra járva adták elő legendáját. A kertészek, serfőzők, virágárusnők védőszentként tisztelik. Fiatal nőként gyakran almával, rózsával ábrázolják. Sokszor megjelenik mellette a virágot, almát hozó gyermek is, akit Jézussal azonosítanak. Legendáját ábrázolja Sopronban a Jégverem utca 2. alatti emeletes sarokház, ahol 1779-ig működött a Szent Dorottya oltárjavadalmas ház. A szent szobra a homlokzati fülkében látható.

Dorottya ünnepe asszonyi dologtiltó nap volt. Egyes helyeken úgy tartották, hogyha a Dorottya napján mosott ruha már megszárad a kerítésen, közeledik a tavasz. A kalendárium szerint, ha Ágota szorítja, Dorottya tágítja. Vagyis Dorottya napjára már enyhülni kezd az idő.

2022.
február
06.