Salla Alapítvány | Göcseji Múzeum

Salla Alapítvány

A Göcseji Múzeum szolgálatában 1999 óta.

Adószám: 18961883-1-20
Számlaszám: Budapest Bank 10104961-38266900-01003004
Székhely: Zalaegerszeg, Batthyány utca 2.

Az alapítvány célja: a Göcseji Múzeum szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök kibővítése, dolgozói szakmai felkészültségének növelése, a szociális juttatások színvonalának emelése. Az alapítvány célja továbbá tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása, valamint a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, kutatások és ezekkel kapcsolatos kulturális rendezvények támogatása.

Az alapítványi tevékenységeken túl prioritást élveznek a következő feladatok:

 • a Göcseji Múzeum fejlesztése, a kiállítások színvonalának emelése
 • a reklámpropaganda növelése a kultúra minél szélesebb körben való terjesztése érdekében
 • konferenciák rendezése
 • tudományos kutatás finanszírozása
 • a Göcseji Múzeum műtárgy-vásárlásának támogatása
 • a főállású dolgozók átképzésének, továbbképzésének, tanulmány-útjainak részbeni, vagy teljes finanszírozása, a képzések szervezése
 • régészeti ásatások szponzorálása
 • múzeumi biztonságtechnika javítása
 • múzeumi épületek hasznosítása

Az alapítványt öttagú kuratórium irányítja:

 • Havasi Bálint elnök
 • Béres Katalin
 • Sümeginé Horváth Anita
 • Pusztainé Sümeghy Valéria
 • Dr. Vándor László

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor a Salla Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozót megilleti az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.