Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány | Göcseji Múzeum

Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány

A Göcseji Falumúzeum szolgálatában 1998 óta.

Adószám: 19283210-1-20

Számlaszám: 75500258-11028763

Székhely: Zalaegerszeg, Battyány utca 2.

 

Az alapítvány célja:

 • a Göcseji Falumúzeum működésének az elősegítése
 • rendezvények és kiállítások szervezése
 • kiadványok kiadása, ehhez kapcsolódó reklámtevékenység végzése
 • gyűjtemény gyarapítása, a múzeum profiljába tartozó műtárgyak, kiállítási tárgyak megvásárlása, elkészíttetése
 • a gyűjtemény védelme és restaurálása
 • kutatások vezetése, tudományos vizsgálatok végzése
 • konferenciák, szakképzések szervezése
 • népművészeti és kézműipari foglalkozások és bemutatók szervezése
 • a falumúzeum külső helyeken való megjelenésének támogatása
 • a falumúzeum tevékenységét segítő személyek konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének támogatása
 • a múzeum tevékenységéhez igazodó pályázatokon való részvétel, pályázatok kiírása
 • a múzeum szakmai céljai érdekében folytatott reklám és marketing tevékenység
 • a múzeum épületének karbantartása, fejlesztése, bővítés lehetőségének felkutatása
 • a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényekhez, szakmai munkához szükséges eszközök beszerzése
 • részt vesz az alapítvány céljaival összefüggő rendezvények lebonyolításában
 • a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködés megyei, országos és határon túli szervezetekkel

 

Az alapítványt öttagú kuratórium irányítja:

 • Kiss Nóra kuratóriumi elnök
 • Horváth Károly kuratóriumi alelnök
 • Szabó Tímea
 • Kiss Gábor
 • Havasi Bálint

Az alapítvány közhasznú szervezet, mivel tevékenysége során többségében olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törtvényi felhatalmazás alapján más jogszabály feladatként határoz meg.

Az alapítvány önálló, jogi személy, kulturális, nonprofit és közhasznú társadalmi szervezet.

Az alapítvány nyílt, ahhoz hazai vagy külföldi természetes és jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bármikor csatlakozhat pénzbeli és természetbeni adományokkal, vagyonrendeléssel. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.