Történeti gyűjtemény | Göcseji Múzeum

Történeti gyűjtemény

Történeti gyűjteményünk három egységből áll: a tárgyak, a dokumentumok és az eredeti, forrásértékű fényképek gyűjteményéből...

A történeti leltárkönyvét 1967-ben nyitottuk meg, de a néprajzi gyűjteménytől elkülönült beszerzés valójában csak 1974-ben indult meg. Ekkor kezdtük a dokumentumok leltározását is. 1999-ben már 3645 tárgyat (ma 9350) és mintegy 11 ezer történeti dokumentumot (ma 12.700) tartottunk számon. 2004-től az eredeti történeti értékű fotókat önálló gyűjteményi részként leltározzuk, a képek, negatívok száma 2700 darabra rúg.

Gyűjtőkörünkbe tartozik Zala megye, kiemelt feladatunk a megyeszékhely, Zalaegerszeg és vonzáskörzete újkori történeti emlékeinek gyűjtése. A viszonylag későn megkezdett tematikus gyűjtés hiányosságai miatt jelentősebb hagyatékok nem kerültek hozzánk, csak néhány értékes bútordarab a két neves zalai kisnemesi família, a Csány és a Deák család hagyatékából, ezt egészítettük ki a 2003-as Deák emlékév kapcsán létrehozott kiállításokhoz kapcsolódó vásárlásokkal, gyűjtésekkel. 

Gyűjteményünk legjelentősebb részét az itt élők múltbeli életmódjára, foglalkozására utaló tárgyak, viseleti darabok, valamint a megyében élő kisiparosok emléktárgyai: műhelyberendezései, szerszámai, dokumentumai jelentik. Kiemelkedő értéket képviselnek a céhemlékek: festett zászlók, ládák, pecsétlők; a vétyemi üveghuta szépséges háztartási üvegei, a zalaegerszegi fényképészek műtermi eszközei, a Vámossy késescsalád hagyatéka, a Bita fodrászüzlet berendezése, kereskedők árukészlete, számlái.

Számottevő a rendszerváltás után megszűnt intézmények hozzánk került emlékanyaga is. Jelentősen gyarapodott múzeumunk az Így éltünk… kiállítás-sorozat 1950-es, 1960-as éveket reprezentáló darabjaival, ma már a 70-es évekre koncentrálunk. Szerényebb mértékben sporttörténeti relikviák is kerültek hozzánk a Testedzés és életöröm kiállításnak köszönhetően. Fontos iskolatörténeti gyűjteményünk. A századelő falusi elemi iskoláinak berendezését, szemléltető eszközeit az egykori dötki és hottói elemi iskolából gyűjtöttük, ajándékozás révén került hozzánk két tanítóházaspár hagyatéka. Dokumentum gyűjteményünkben majd minden iskolatípus füzetei, tankönyvei, bizonyítványi, iskolai értesítői fellelhetők, s számottevő a tanári kézikönyvek, évkönyvek, szakkönyvek száma is.

Külön kezeljük a dokumentumként leltározott, a történelmi Zala megye településeit ábrázoló képeslapok és egyéb alkalmi lapok 2700 darabos gyűjteményét, valamint a mintegy félszáz történeti értékű 18-19. századi metszetet. Szekrénykataszteri rendszerben tároljuk a majd 2000 darabos szórvány sajtó anyagunkat. 2004-ig dokumentumként leltároztuk az 1880-as évektől általánossá vált fényképezés emlékeit, a zalai hivatásos, valamint amatőr fotósok munkáit is. A mintegy 2300 fénykép között különösen értékesek a Gönczi Ferenc néprajzkutató által a 19-20. századfordulón készíttetett faluképek, eseményképek, tájképek. Újabban váltak ismertté az 1860-as évektől Zalaegerszegen működő Tömöry Ferenc felvételei, értékesek az őt követő fotográfusok, Antal Béla, ifj. Knébel Ferenc, Szigeti József, Saly Viktor, Vajda D. munkái. Kiemelkedő történeti értékkel bírnak az 1920-194 között Zalaegerszegen élt Serényi Árpád fényképész fotográfiái.

A 2004-ben megnyitott eredeti, forrásértékű fényképek gyűjteményében hasonló témákban, azonos alkotóktól is folyik tovább a gyűjteményezés. Különösen izgalmasak a falumúzeumi darálóba rejtett, onnan az 1956-forradalom évfordulóján, 2006-ban előkerült, az 1956-os eseményeket megörökítő negatívok, melyeket restauráltattunk; valamint a 20. századi városképek, eseményképek.