Fotó- és Adattár | Göcseji Múzeum

Fotó- és Adattár

2021. május 27.

A Fotótárban 50.042 fotónegatívot és diapozitívot őrzünk (2001. december 31-i állapot). A felvételek zöme a múzeumban folyó néprajzi, helytörténeti, művelődéstörténeti, ipar- és képzőművészeti, valamint régészeti kutatások kapcsán készült.

Folyamatosan dokumentáljuk az intézmény kiállításait és egyéb rendezvényeit is. 1988-tól kezdve az egyes gyűjtemények tárgyairól készült fényképeket külön, az illető gyűjtemény fotóleltárkönyvébe leltározzuk. 1998-ban kezdtük meg a fotótári anyag adatainak számítógépre vitelét, hogy megkönnyítsük a tájékozódást, a témakörökre és a felvételek helyszínére történő keresést.

Az Adattárban 2419 tételt őrzünk (2001. december 31-i állapot). Az anyag felöleli a néprajzi, helytörténeti, ipar- és képzőművészeti, valamint régészeti kutatómunkával kapcsolatos dokumentációkat, az intézményben dolgozó munkatársak publikációinak kéziratait, helytörténeti dolgozatokat, a múzeum épületére és szervezetére vonatkozó dokumentumokat. Az Adattár állománya teljes egészében számítógépen van, aminek segítségével sokoldalú keresés vált lehetővé.

A Göcseji Múzeum Adattárában külső kutatók külön igazgatói engedéllyel dolgozhatnak!

Kutatási engedély-kérelem letölthető innen:  Kutatási engedély kérelem

Fotó- és reprodukciós szolgáltatások díjtáblázata:

Ez a táblázat csak a digitális adatállomány elkészítésének és hordozóra írásának díját tartalmazza. Az elkészült állomány csak kutatásra alkalmas felbontású nézőkép (90 dpi), nyomtatott felhasználásra nem felel meg.A fényképek nyilvános használatára csak a múzeummal kötött szerződés birtokában, a felhasználási díj megfizetése után kerülhet sor. (Szakdolgozat, kézműves tevékenység, tudományos munka – publikáció nélkül – nem minősül nyilvános használatnak.)

A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁt nem tartalmazzák.

A díjakról a múzeum számlát állít ki, amelynek összegét előre kérjük.

Az esetleges postaköltség a megrendelőt terheli.

Vállalási idő: 5 munkanap.

 

Közgyűjtemények, oktatási intézmények, kutatóintézetek

Más felhasználók

Műtárgyfotó készítése

500 Ft/felv.

1.000 Ft/felv.

Archív felvételek, dokumentumok, adattári anyag digitalizálása A4-es méretben

150 Ft/db ill. lap

300 Ft/db ill. lap

Archív felvételek, dokumentumok, adattári anyag digitalizálása A3-as méretben

250 Ft/db ill. lap

500 Ft/db ill. lap

Leíró karton adatainak nyomtatása

100 Ft/db

200 Ft/ db

Meglévő digitális kép vagy dokumentum másolása

100 Ft/db ill. lap

200 Ft/db ill. lap

Adathordozóra írás (hozott)

+ CD

+ DVD

100 Ft

200 Ft

300 Ft

200 Ft

200 Ft

300 Ft

Fotók és reprodukciók felhasználási díja

A táblázat a múzeum tárgyairól, fotóiról és más dokumentumairól készült, nyomdai megjelenítésre alkalmas (igény szerinti) felbontású digitális adatállományok nyilvános közzétételének díjait tartalmazza.

A felhasználás során a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásait figyelembe kell venni, a felhasználási díj szerzői jogdíjat nem tartalmaz.

A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁt nem tartalmazzák.

A díjakról a múzeum számlát állít ki, amelynek összegét előre kérjük.

Vállalási idő: 5 munkanap.

 

 

Példányszám

Közgyűjtemények, oktatási intézmények, kutatóintézetek

Más felhasználók

Könyv, folyóirat, multimédia

címlap

 

2.250 Ft

4.500 Ft

hátsó borító

 

2.000 Ft

4.000 Ft

belső oldal

       1 –    500

   600 Ft

1.200 Ft

   501 – 1.000

   750 Ft

1.500 Ft

1.001 –

   900 Ft

1.800 Ft

Kiállítás

 

 

2.500 Ft

5.000 Ft

Film, tv, videofilm

bevágott fotók

 

3.500 Ft

7.000 Ft

Internet

honlap,

reklám, banner

 

4.000 Ft

8.000 Ft

tartalom-illusztráció

 

2.000 Ft

4.000 Ft

Nyomtatott illusztráció

plakát, naptár, képeslap,

bélyeg

 

4.000 Ft

8.000 Ft

újság,

magazin,

szóróanyag

 

3.000 Ft

6.000 Ft

Hirdetés és reklám

óriásplakát

 

10.000 Ft

20.000 Ft

céges szórólap,

katalógus

 

5.000 Ft

10.000 Ft

újságok, magazinok stb.

 

2.500 Ft

5.000 Ft

Filmezés és fényképezés a múzeum területén

A Göcseji Múzeum valamint a Göcseji Falumúzeum és Finnugor Néprajzi Park területén magán célra tetszőlegesen készíthető film- vagy fényképfelvétel. Kereskedelmi és reklámcéllal történő filmforgatáshoz, ill. fényképezéshez külön engedély szükséges, amelyet személyes egyeztetés után, és esetenként megállapított díjazás ellenében a Zala Megyei Múzeumok igazgatója ad.