Izsó Miklós: Zrínyi Miklós portréja

2015. február 11.

1869, gipsz, ltsz. K.54.35.

A magyar szobrászat első európai rangú képviselőjének, a romantika művész-óriásának, Izsó Miklósnak Zrínyi-portréja a Zala Megyei Levéltár ajándékaként, 1954-ben került a Göcseji Múzeumba. Carrarai márványból készült mellszobor-változata a Magyar Nemzeti Múzeum díszlépcsőházában látható, további gipsz példányait a Magyar Nemzeti Galéria, valamint a Debreceni Református Kollégium gyűjteménye őrzi. A zalaegerszegi példányt 1870-ben azzal a céllal vásárolták meg a művésztől, hogy segítségével márványmásolatot készíttessenek a költő és hadvezér, Zala megyei főispán Zrínyi Miklós portréjáról. A terv megvalósulásáról nincs tudomásunk.

A szobor eredetijét báró Eötvös József közoktatásügyi miniszter rendelte meg a kialakítani szándékozott Nemzeti Pantheon számára. Előképéül Elias Widemann Zrínyiről készített metszete szolgált.