Szabolcs Péter: Tékozló fiú

2015. február 11.

bronz és rézlemez, ltsz. K.2012.5.1.

A Munkácsy-díjas zalaegerszegi szobrászművész, Szabolcs Péter művészete többnyire filozófiai vagy morális problémákat boncol, és előszeretettel vet fel a plasztikai tömegalakítással kapcsolatos kérdéseket is: gyűrt rézlemez-szobraival relativizálja a tömeget, merész anyag-társításaival pedig darabokra töri a bennünk a szobrászi anyag-használatról élő sztereotípiákat. Ilyen jellegű alkotásain ugyan előfordul, hogy a rézlemez a szobrászati tömeg palástjaként értékelhető, azonban ennél gyakoribb megoldásként a tömeget egy meggyűrt (lemez)sík helyettesíti, vagyis a tér egy elvben szilárd anyaggal kitöltött, háromdimenziós részét egy eredendően kétdimenziós, ám a meghajtások révén mégis térbelivé alakított sík-részlettel (lemezzel) imitálja. A lemezből gyűrt tömegalakítást gyakran hagyományosan mintázott, tömör, valódi tömeggel bíró részletekkel párosítja. A kétféle tömegérzékeltetés e különösen ható társításának elsődleges magyarázata ugyanakkor mégsem a formai kísérletezés, hanem az, hogy legfőbb témáját, az embert – itt a figurát érzelmi világával együtt értjük – a saját maga számára kialakított eszköztárral tudja a legadekvátabb módon ábrázolni.