Könyvtár | Göcseji Múzeum

Könyvtár

2021. május 27.

A Göcseji Múzeum Könyvtára kutatókönyvtár – kutatási engedéllyel látogatható. A könyvtár gyűjtőköre elsősorban a Közép-Duna medence régészeti, történeti, vallás- és művészettörténeti, helytörténeti, néprajzi szakirodalma, valamint a múzeum gyűjteményeihez szükséges magyar és külföldi szakkönyvek és szakfolyóiratok, középkori és újkori, főként magyar történeti forrás és művelődéstörténeti kiadványok. Periodika-állományunk külön értéke, hogy a szomszédos országok múzeumi kiadványainak java megtalálható benne.

A Göcseji Múzeum Könyvtárának állománya (2013. évi statisztika alapján):

  • Könyv és bekötött, tékázott folyóirat: 24 669
  • kartográfiai dokumentum: 85
  • elektronikus dokumentum: 49
  • egyéb dokumentum: 276
  • összesen: 25.079 dokumentum.