Gyönyörű albumban a város 770 éves története | Göcseji Múzeum

Gyönyörű albumban a város 770 éves története

Zalaegerszeg első írásos említésének 770. évfordulóján jelent meg az a kötet, amelyben hét szerző – köztük két múzeumi kollégánk – nyolc korszakot felölelő tanulmányát összesen 845 fotó illusztrálja. Az egyedülálló kiadványt, amely Zalaegerszeg történelmét évszázadokon átívelve foglalja egybe, a város dísztermében mutatták be.

A 280 oldalas könyvben megjelennek országos, megyei és városi intézményeinkben fellelhető fotók, de olyanok is, amelyeket családok ajánlottak fel féltve őrzött magángyűjteményükből. A tartalmat tekintve is mélyre ástak a szakemberek, a kötet hét szerzője több mint száz irodalomból merített. A nyolc fejezetet tartalmazó albumban Vándor László a kezdeteket és a középkort, Kapiller Imre a török kiűzésétől az 1848-as eseményekig terjedő évszázadokat dolgozta fel, Molnár András az 1848-as forradalom és szabadságharc időszakát ismerteti az olvasóval, Gyimesi Endre Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válását írja le, Megyeri Anna a boldog békeidőktől az első világháború végéig tartó időszakot, Béres Katalin a két világháború közötti éveket tárgyalja. Káli Csaba az 1945-től kezdődő évtizedekről ír, míg Gyimesi Endre a rendszerváltástól napjainkig tartó várostörténetet foglalta össze. A könyvben szereplő várostérképeket Frimmel Gyula grafikusművész rajzolta meg, a kiadvány tervezését és a képanyagok retusálását Seres Péter végezte.

A fotókkal és reprodukciókkal gazdagon illusztrált kötet egy megkoronázása az idén ünnepelt 770 éves jubileumnak, amelynek címlapját az egykori mezőváros 1658-as pecsétnyomata díszíti. 

2017.
augusztus
25.