Oklevelek és fényképek | Göcseji Múzeum

Oklevelek és fényképek

Serényi Árpád, Zalaegerszeg fotográfusának családja kilenc oklevélből álló gyűjteményt és eddig a leszármazottak tulajdonában lévő fényképeket ajándékozott a Göcseji Múzeum részére.

Serényi Árpád (1897-1941) egész élete, munkássága összefonódott azzal a kisvárosi, zalaegerszegi társadalommal, amelyben élt. Különösen jó barátságot ápolt Czobor Mátyás polgármesterrel, akinek köszönhetően számos megrendelést, lehetőséget kapott, de ugyancsak tisztelte őt Fára József, a levéltár tudós igazgatója. Munkáit rendszeresen küldte külföldi kiállításokra, s fájlalta, hogy idegenben több elismerést kapott, mint a hazájában. A Zalamegyei Ujság tudósítója 1937-ben azt írta, hogy Serényi Árpád világhírességre emelkedett, s nemcsak Zalaegerszeg, hanem az egész nemzet büszke lehet rá. Azonban a fényképészeti szakkönyvek nem tartják őt számon, nemzeti fotógyűjtemények sem őrzik műveit. Ennek okát több tényezőben kereshetjük, olyanokban, mint vidéki léte, ebből fakadó, kissé megkésett látásmódja, korai halála, hagyatékának szétszóródása.

Ma is sok család őrzi felvételeit, az 1980-as években még sokan emlékeztek rá szeretettel. A szakmája elkötelezett híveként folyamatosan fejlesztette tudását, szaklapokat járatott, többek között a Magyar Fotográfiát. Ő volt az egyetlen hivatásos fényképész, aki rendszeresen kimozdult a műteremből, megörökítette a városi eseményeket és az ünnepek mozzanatait.

2016.
október
18.