SAJTÓKÖZLEMÉNY: GYŰJTEMÉNYEK KÖZÖS TÉRBEN | Göcseji Múzeum

SAJTÓKÖZLEMÉNY: GYŰJTEMÉNYEK KÖZÖS TÉRBEN

A zalaegerszegi Göcseji Múzeum 2012 novemberében elindított, iskolabarát fejlesztésére és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítésére irányuló projektje sikeresen befejeződött, melynek keretében a múzeumépület fejlesztése valósult meg. A pályázat az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós forrásból valósult meg. Köszönet érte.

Múzeumunkat 1898-ban alapították. A gyűjtemény első darabjai a néprajz gyűjteményszakából származnak, az alapítás óta eltelt időszakban a régészeti, néprajzi és képzőművészeti gyűjtemények gyarapodtak a legjelentősebben. Intézményünk Zalaegerszegen, iskolán kívüli oktatási helyszínnek, tudományos műhelynek és szabadidős helyszínnek (találkozóhely, rendezvényhelyszín) számít. Oktatási programunk jelenlegi kínálatába múzeumi szakkörök, témanapok, vetélkedők, tematikus foglalkozások, múzeumi órák, tematikus napok és osztálykirándulások tartoznak.

A projekt keretében a tanulmányi raktárakat az épület földszintjén és emeletén, három különböző helyszínen, látogatóbarát módon alakítottuk ki úgy, hogy látogatóink közvetlenül tanulmányozhassák az itt tárolt és bemutatott gyűjteményi anyagokat a múzeumpedagógiai foglalkozások során. Irányítórendszer segítségével könnyen és akadálymentesen megközelíthetőek, amellett, hogy a tereket funkcionálisan, barátságosan és esztétikusan alakítottuk ki. Figyelembe vettük az információra és kommunikációra való jogot, ezért a tárgyakat minden látogató számára jól látható módon helyeztük el és a szakmai információkat minden korosztály számára közérthetően igyekszünk megfogalmazni. Tereket és ülőalkalmatosságokat jelöltünk ki a pihenésre és beszélgetésre. A kilenc tanulmányi raktár a múzeum kiállítási és közönségfogadási területeivel integrált kapcsolatban áll. Az épület földszintjén alakítottuk ki a Stíltárat az iparművészeti gyűjtemény, a Szobortárat képzőművészeti gyűjtemény, a Fotótárat forrásértékű fotók és a fotózás története, a Papírtárat képeslapok, plakátok, tankönyvek és taneszközök, kereskedelem történeti papíremlékei nyilvános látogathatósága érdekében. Az első emeleten a folyosóról nyíló Játéktár, látványtár óvodásoknak a néprajzi és történeti gyűjtemények játékaiból és iskolai vonatkozású tárgyaiból áll. Ugyanezen a szinten, az Etnotár a néprajzi gyűjtemény textíliáit, pásztorfaragásait, cserépedényeit és üvegtárgyait mutatja be, a mellette elhelyezkedő Techtár és Archeotár a régészeti gyűjteményre épül. A földszinten alakítottuk ki a Médiatér oktatótermet, melyet egyedi bútorokkal rendeztünk be, s a diákok alkotókészségét, kreativitását fejlesztő eszközöket szereztünk be. A múzeum nyilvános szolgáltatási területeit, azaz az információs pultot, a pénztárt, a csoportos ruhatárat, a mosdót, a múzeumi boltot, továbbá tartózkodót és találkozó helyeket, központi területen alakítottuk ki, barátságosak, gyermekeknek is megfelelőek, és akadálymentesek. Kialakítottunk nyolc virtuális pontot, melyek a digitalizált gyűjteményi anyagot bemutatva kapcsolódnak a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, így egy időben több személy aktív részvétele is biztosított. A virtuális pontokban a szoftver interfész modulok segítségével a múzeum gyűjteményét számos oldalról, számos téma-megközelítésből mutatjuk be.

Az eltelt 18 hónap alatt régészeti, néprajzi, művészettörténeti, iparművészeti és történeti dokumentációs gyűjteményünket bemutató, összesen 224 fő befogadóképességű, tanulmányi raktárakat hoztunk létre. Egy helyszínen, összesen 30 fő befogadására alkalmas, 33,46 m2-nyi oktatóteret alakítottunk ki korszerű bútorokkal, kreatív eszközökkel, s a múzeum gyűjteményeihez és kiállításaihoz kapcsolódó tartalommal. A felújított helyiségekben 8 db virtuális pontot helyeztünk el.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 94.448.673 Ft.
A megvalósítás ideje: 2012. november 5. – 2014. május 30.

Kapcsolat:
Varju András, projektmenedzser
telefon: 06-92/314-537

2014. május 30.