Művészet és politika 1541-1849 | Göcseji Múzeum

Művészet és politika 1541-1849

Rendezvény dátum:
2015. szeptember 16., 11:00 - 17:00

A zalaegerszegi Göcseji Múzeum művelődéstörténeti (művészet- és irodalomtörténeti) tudományos konferenciát rendez 2015. szeptember 16-án Művészet és politika 1541-1848 címmel. A rendezvény a tavalyi nagysikerű, a művészet és a politika témakörét a 20. századra vetítve vizsgáló szimpózium folytatása. A tanácskozáson részt vevő szakemberek a művészet és a politika sokrétű kapcsolatát egy-egy művészeti téma vagy jelentős életmű vonatkozásában veszik górcső alá. Már az előadások témájából is megmutatkozik, hogy a két terület kölcsönhatása sokkal mélyebb, mint azt az első pillanatban gondolnánk. A 48-as szabadságharcot megelőző évszázadok a modern magyar társadalom kialakulásának szempontjából igen fontos időszakot képeznek, amelynek során a feudális berendezkedés látszólag állóvíz-szerű felszíne alatt jelentős folyamatok zajlottak, melyek mind tartalmukat, mind módszereiket, technikájukat tekintve komoly kihatással bírnak mostani mindennapjainkra is. A reprezentatív építészet, a szentképek, az uralkodóportrék ugyanúgy jelentős politikummal telítődhettek, mint a verbálisan többnyire könnyebben értelmezhető irodalmi alkotások. A művészet a médiák széleskörű elterjedését megelőzően azokhoz bizonyos mértékig hasonló szerepet (is) játszott a mindenkori hatalom bírálatában, ugyanakkor a hatalmi propaganda eszközéül is szolgált. A zalaegerszegi konferencia e kétféle hatás bonyolult viszonyrendszerének néhány aspektusát kívánja megvilágítani, helyi és meghívott előadók részvételével.

Meghívott előadók többek között: Dr. Kelényi György (professor emeritus, ELTE BTK MI), Dr. Kerny Terézia (tudományos munkatárs, MTA BTK MI), Dr. Nagy Imre (professor emeritus, PTE BTK), Dr. Németh József (ny. múzeumigazgató, Göcseji Múzeum)

PROGRAM

11.00  Köszöntők

 • Kaján Imre (múzeumigazgató, Göcseji Múzeum)
 • Balaicz Zoltán (polgármester, Zalaegerszeg MJV)
 • Pácsonyi Imre (alelnök, Zala Megyei Közgyűlés)

11.15 – 13.30
Előadások. Levezető elnök: Dr. Gyimesi Endre

 • Dr. Kelényi György (professor emeritus, ELTE BTK MI): Barokk építészet és politika. A budai vár
 • Dr. Zsámbéky Monika (főmuzeológus, Savaria MHV Múzeum): Vonzások és taszítások. Szily János szombathelyi püspök küzdelme egyház- és kultúrpolitikai céljai megvalósításához
 • Dr. Kerny Terézia (tudományos munkatárs, MTA BTK MI): A XVII. századi Szent László reprezentáció egy különleges példája: A vízfakasztás
 • Székely Zoltán (igazgató, Hansági Múzeum): A jó király képe – Az uralkodói portréreprezentáció változásai a XVII-XIX. században
 • Dr. Kostyál László (igazgatóhelyettes, Göcseji Múzeum): Szentkép vagy hivatalos propaganda? Gondolatok Szent István korona-felajánlásának képtípusához

Kérdések, hozzászólások

13.30-14.30 Ebédszünet

14.30-16.45
Előadások. Levezető elnök: Dr. Gyimesi Endre

 • Dr. Nagy Imre (professor emeritus, PTE BTK): A politikum Csokonai: Az özvegy Karnyóné c. komédiájában
 • Szemes Péter (segédmuzeológus, Göcseji Múzeum): Zrínyi Miklós és a nemzeti irodalom
 • Dr. Németh József (ny. múzeumigazgató, Göcseji Múzeum): Pálóczi Horváth Ádám és a politika
 • Dr. Cséby Géza (irodalomtörténész, ny. igazgató, Goldmark ÁMK): A politikus Kazinczy Ferenc
 • Kaján Imre (igazgató, Göcseji Múzeum): Technika és irodalom – konzervativizmus és felvilágosodás Orczy Lőrinc életművében

Kérdések, hozzászólások

Kapcsolódó tartalmak