Buday Mihály

2014. október 06.

Képgaléria

Anno Domini 1456, olaj, vászon, 60x80 cm
Az örök ifjúság forrásánál, olaj, vászon, 70x60 cm
Éli, Éli, lamma sabaktáni!, olaj, vászon, 70x100 cm
Golgotai magány, olaj, vászon, 70x50 cm
Hungária védőpajzsa, olaj, vászon, 70x50 cm
Koppány vezér, olaj, vászon, 50x40 cm
Madonna, olaj, fatábla, 40x25 cm
Megváltó, olaj, fatábla, 40x25 cm
Mély gyökerek, olaj, vászon, 70x50 cm
Tűzre vetett história,1998, olaj, farost, 70x50 cm
Zsuzsanna és a vének, olaj, vászon, 50x40 cm

Buday Mihály festőművész (Törökbecse YU, 1953 – )
8994 Zalaszentgyörgy, Ady E. u. 16.
T: +36 92/560-044

 

Tanulmányok:

1972-75
Tanárképző Főiskola, Nagybecskerek (YU)

 

1975
Zentára (YU) költözött, ahol a nyolcvanas évek elejétől bekapcsolódott a zentai képzőművészeti csoport munkájába. Alapító tagja a zentai Art-90 festőcsoportnak.

1991-től vesz részt magyarországi alkotótáborok pl.: Nagybaracska, Sümeg, Murakeresz­túr stb. munkájában.

1994
Magyarországra települt át családjával.

1994-2013
A zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium tanára

2006-tól évente megszervezi a Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelepet

2008-tól működteti a zalaegerszegi Buday Art Galériát.

2009
A Duna Televízió Törékeny buborék címmel portréfilmet készített róla.

2013-2016
A zalalövői általános iskolában tanított.

 

Művei közgyűjteményekben:

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum

 

 

Buday Mihály képeinek sejtelmes hangulatát a meghatározhatatlan forrásból villódzó, a füstszerű gomolygást izgalmassá tévő színes fények fokozzák, melyek közül, mintegy a tudatalatti szférából bukkannak elő az egyes képi szereplők, helyszínek, illetve tárgyak. Egyes részletek álomszerű természetességgel folytatódnak további tér- és idősíkok lenyomataival, másokra csak hosszasabb szemlélődés után figyelünk fel. A képi szereplők csak ritkán vesznek részt közös cselekményben, egymásmellettiségük inkább gondolati, illetve látszólagos. Arckifejezésük nem tükröz érzelmeket, alapvetően befelé fordulást sugall, amit olykor behunyt szemük is kihangsúlyoz. Alakjuk, személyük önmagában bír szimbolikus jelentéssel. A képek tartalmi rétegeit gyakran jelképes tárgyak (pl. oszlop, toll) vagy motívumok (pl. repülő madarak, írástöredék) árnyalják. Annak dacára, hogy gyakran szándékosan összekeveri vagy egymásba folyatja őket, Buday egyik fő művészi törekvése az egyes idő-dimenziók egymásutániságának, illetve az idő múlásának adekvát művészi megfogalmazása. Különös, szürreális világ az övé, amelyben a legtöbb szemlélő valahogy mégis otthonosan érzi magát, hiszen úgy érezheti, saját gondolatvilága képi kivetülésével szembesül. (Kostyál László)