Nőnap | Göcseji Múzeum

Nőnap

Hogyan ünneplik a nőket már több, mint 100 éve? Hogyan változott a nőnap az egyenjogúsági sztrájktól a virágboltok kifosztásáig? Mit is ünneplünk ezen a napon? Egy hóvirágos (sajnos sokszor erre az időre már el is virágzik), kitűntetéses, sztrájkolós, egyenlőségért harcoló köszöntgetős napot.

A nemzetközi nőnapot 1911 óta minden évben a nők tiszteletének és megbecsülésének kifejezéseként tartják. Eredetileg egy munkásmozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságáért harcoló demonstratív nap volt. A történelem szerint 1857-ben ezen a napon New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért.

Idővel a nők emancipációjának kérdése is egyre fontosabb kérdés lett. 1866-ban az I. Internacionálé (Nemzetközi Munkásszövetség) első kongresszusán fogadták el azt a határozatot, ami nők hivatásszerű munkavégzéséről szólt.

Manapság már a nőket ért családon belüli erőszak, munkahelyi zaklatás és a nők ellen elkövetett agresszió elleni tiltakozásnak is helyet ad ez a nap. Ezek a kérdések addig egyáltalán nem kerültek napirendre, általános sztereotípiaként élt, hogy a nők helye kizárólag otthon van, feladatuk a család, gyerekek és a háztartás rendezése. 1889-ben Clara Zetkin beszédében hirdette meg a nők jogát a munkához, a nők széleskörű részvételét a különféle eseményeken. Végül 1910-ben határozták el, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nőnapot tartanak. Az első hivatalos nőnapot 1911-ben nem várt érdeklődés mellett tartották meg Németországban (kb. 45 ezren), Ausztriában (kb. 20 ezren), Dániában és Svájcban. A történelem eddigi legemlékezetesebb nőnapjára 1917. március 8-án Oroszországban került sor, mikor nők kenyérért és békéért (Julianus naptár szerint február 23-án) tűntettek, négy nappal később az újonnan megalakult polgári kormány szavazati jogot biztosított a nőknek, így ez a dátum véglegesség vált, mint hivatalos nőnap.

Érdekesség, hogy 1933-ban a nőnapot betiltották Németországban, helyette az anyák napját preferálták, kifejezve ezzel is a nemzetszocialista kormány milyen szerepet szán a nőknek.

Magyarország először 1913-ban csatlakozott a mozgalomhoz, miután az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztogatott az ország területén. A következő évben már országszerte ünnepségeket szerveztek. Budapesten mintegy 800-an vettek részt az első nemzetközi nőnapi megemlékezésen. Hangosan követelték a nők részvételét az általános, egyenlő és titkos választásokon. A férfiakéval egyenlő jogokat a művelődés és a politika terén is. A szónoklatokat követően a résztvevők zászlókkal vonultak végig Budapest utcáin.

Érdekes végig követni Zala megyei újságok hasábjain, hogyan változott a nőnap itt a megyében.

A lapokban a korai időkben elvétve találunk a nők jogaival foglalkozó cikkeket, a nőnapról szóló megemlékezés általánosan csak a második világháború után lett „divat”.

1940 márciusában a nőket a Katolikus Női Nap keretin belül köszöntötték. A harcban álló férfiak mellett az egyház a nőket hívta harcba, hogy együtt győzzék le a háború utáni nyomorúságot és bűnöket.

A 20. század második felében főleg a szovjet érdekszférába tartozó országokban a szocialista propaganda eszköze lett a nőnap, amit különböző időpontokban tartottak, végül 1948-től Szovjetunió példáját követve március 8-ra került a nők megünneplése. A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége szervezésében évről évre sor került a nemzetközi nőnap demonstratív megünneplésére. A nők jogaiért szóló harc háttérbe szorult, helyette a  propaganda lehetőséget biztosított az új női eszménykép népszerűsítésére. Az új ideál a mezőgazdasági- ipari szektorokban dolgozó nő és a szűk családmodell lett.

1950-ben a korabeli Zala beszámolja szerint a nők fokozott termelőmunkával készültek megünnepelni a nőnapot.  Az MNDSZ útmutatása szerint a világ asszonyainak fokozni kell a békeharcot, amit a termelőmunka növelésével tudnak megvalósítani. A falusi nők a termelőszövetkezetekben külön női brigádokat alapítottak, új tagokat toboroztak, olvasóköröket szerveztek és új előfizetőket szerveztek be az újonnan alakult Nők Lapja számára is.  

Földművesszövetkezet nőnapi plakátja, 1959

Földművesszövetkezet nőnapi plakátja, 1959

 

A Kádár korszakban a nemzetközi nőnap alkalmából állami kitüntetéseket (főként Munkaérdemrend fokozatait - 1953-ban alapították) adott át a Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A kitüntetések átadása a Parlamentben történt Losonczi Pál (Elnöki Tanács elnöke) közreműködésével. Az érdemrendet a „szocializmus építése terén kimagasló érdemeket szerzett polgári személyeknek adományozták”.

Zalai Hírlap, 1971

Zalai Hírlap, 1971

Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1971

Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1971

 

Az 1971-es Zalai Hírlap beszámolója szerint a Nemzetközi Nőnap alkalmából a Parlament Munkácsy Termében került sor a magas állami kitüntetések átadására. A Munka érdemrend arany fokozatát hat, az ezüstöt 25, a bronz fokozatot pedig 20 nő vehette át. Zalából a bronz fokozatot öten vehették át (baromfigondozó, Ruhagyári előadó, Ruhagyári varrómunkás, nyugdíjas és egy villamossági szakmunkás).

Beleki Ilona az „Igazságügy kiváló dolgozója” elismerést veszi át a Nemzetközi Nőnap alkalmából, 1977  Beleki Ilona az „Igazságügy kiváló dolgozója” elismerést veszi át a Nemzetközi Nőnap alkalmából, 1977

Beleki Ilona az „Igazságügy kiváló dolgozója” elismerést veszi át a Nemzetközi Nőnap alkalmából, 1977

 

Ugyancsak az 1971-es Zalai Hírlap beszámolója szerint a nőnap továbbra is megőrizte harcos, politikai jellegét. Folyamatosan küzdelmet hirdettek a nők munkahelyi körülményeinek, beidegződések, nézetek változásáért. A Ruhagyárban például intézkedési tervet dolgoztak ki a nők helyzetének javítására, például a többgyeremekes családok részére kedvezményes üdültetést biztosítottak, háztartási gépkölcsönzést. A letenyei és a zalaszentmihályi termelőszövetkezetekben szakmunkásképző tanfolyamot hirdettek nőknek. A zalaegerszegi VB pedig célul tűzte ki a gyermekintézményi férőhelyek számának növelését. A megye negyedik 5 éves tervében szerepet kapott a nők helyzetét könnyítő szolgáltatások növelése is. Papíron ugyan, de törekedtek a nők társadalmi, közéleti szerepének növelésére, egyre növekedett a női aktívák száma minden területen.

Nemzetközi Nőnap ünnepi nagygyűlése, 1959

Nemzetközi Nőnap ünnepi nagygyűlése, 1959

 

 A Kádár korszakban nagyon gyakori és általános volt, hogy a munkahelyek férfi dolgozói a virág mellett tárgyi ajándékkal is kedveskedtek a női kollégáknak. A Göcseji Múzeumban is találhatók ilyen kedves dísztárgyak.

Herendi porcelán váza, mint nőnapi ajándék egy erdőgazdasági kollektivától, 1960 körül

Herendi porcelán váza, mint nőnapi ajándék egy erdőgazdasági kollektivától, 1960 körül

Nőnapi ajándék dísztál, 1960-70-es évek

Nőnapi ajándék dísztál, 1960-70-es évek

 

1975-ös évet az Egyesült Nemzetek Szervezete a nők évévé nyilvánította, 1977-ben pedig március 8-a női jogok és nemzetköz béke világnapja lett.

A nőkkel kapcsolatos, főleg munkaügyi kérdések, napjainkban is figyelem középpontjában vannak. A nemek azonos működési jogai, az anya- és csecsemővédelem, a bérkülönbségek kiegyenlítése időről időre a figyelem középpontjába kerülnek, a majd 120 éve tartó nőmozgalmi követelések, miszerint „egyenlő munkáért, egyenlő bért” követelés sokszor napjainkban is aktuálisak.

Sok országban a mai napig hivatalos ünnepnapként tartják számon a nőnapot (Algéria, Brazília, Kína, Olaszország, Kuba, Izrael, Vietnám stb.).

Hogyan ünneplünk 2021-ben? Ugyan mi Munka Érdemrend kitüntetést nem kapunk, bár valljuk be a napjainkban többfronton teljesítő nők (home office, otthontanítás stb.) is megérdemelnék, örülünk egy szál kedves tavaszi virágnak is!

 

 

2021.
március
08.
Földművesszövetkezet nőnapi plakátja, 1959
Zalai Hírlap, 1971
Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1971
Beleki Ilona az „Igazságügy kiváló dolgozója” elismerést veszi át a Nemzetközi Nőnap alkalmából, 1977
Beleki Ilona az „Igazságügy kiváló dolgozója” elismerést veszi át a Nemzetközi Nőnap alkalmából, 1977
Nemzetközi Nőnap ünnepi nagygyűlése, 1959
Herendi porcelán váza, mint nőnapi ajándék egy erdőgazdasági kollektivától, 1960 körül
Nőnapi ajándék dísztál, 1960-70-es évek