Erős Krisztina | Göcseji Múzeum

Erős Krisztina

Tanulmányok

  • történelem szakos bölcsész 2004 (ELTE BTK)
  • történelem szakos tanár 2004 (ELTE BTK)
  • új – és legújabbkori történeti muzeológus 2004 (ELTE BTK )
  • magyar szakos tanár 2011 (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)

Főbb kutatási, érdeklődési terület

  • Zala megye és Zalaegerszeg története
  • 20. század második felének megyei, városi története (határmenti kitelepítések, kulákok)
  • Életmód és anyagi kultúra története
  • 20. századi társadalomtörténet
  • 20. századi művelődéstörténet

Publikációk

Erős Krisztina - publikációs lista