A türjei premontrei templom régészeti feltárása | Göcseji Múzeum

A türjei premontrei templom régészeti feltárása

2018. őszén a Göcseji Múzeum munkatársai a türjei prépostsági templom felújítási munkálataihoz kapcsolódó régészeti feltáráson dolgoztak.

A kutatás célja elsősorban a templom építési periódusaival kapcsolatos kérdések tisztázása volt. A projekt rendkívül eredményesnek bizonyult, ugyanis a szentélyben megtalálták a román kori egyenes zárófal csonkját - később a feltáró munka folytatásakor -, attól kissé keletebbre előkerült a téglalap alakú középkori oltár, melyen egykor szárnyasoltár állhatott. A feltárás későbbi szakaszában feltárt, az oltár északi oldalán lévő téglasírban egy 2-3 éves kislány 18. században eltemetett maradványai feküdtek. A gyermek ruházatának aranyszállal szőtt, felvarrt díszítményei részlegesen fennmaradtak.

A diadalív északi és déli részének és az egyik északi pillér lábazatának vizsgálatakor, jól láthatóvá váltak az eredeti, középkori, a 18. században részben elfedett és lefaragott részek. A templom északi oldalában található Szent Anna kápolna kutatása során rátaláltak a kerengőbe vezető kapu torzójára.

Az északi mellékhajó mai járószint alatt lévő részeire és a középkori északi zárófal csonkjának alapját is megtalálták. A templom északi oldalán a kerengő fundamentumának maradványai lapultak a földben, de előkerült egy török kori gazdasági épület és a hozzá csatlakozó pince, melyet a kolostor pusztulása után, az egykor ott álló középkori épületrész romjainak felhasználásával építettek. Az alapozás alsó sorában ott sorakoztak az egykori kerengőt díszítő oszlopok töredékei. A templom nyugati homlokzata előtt a pince déli végénél előbukkant a forrásokból is ismert előcsarnok, mely egykor az épület egyik legékesebb része lehetett.

A munkálatoknak köszönhetően 14-18. századi pénzekkel, egy könyvveret garnitúrával, egy csákánnyal, több homokkő faragvánnyal és nagy mennyiségű edénytöredékkel lett gazdagabb a múzeum gyűjteménye.

Orha Zoltán
ásatásvezető régész

2018.
december
03.

Címkék