Feltárult a múlt | Göcseji Múzeum

Feltárult a múlt

A tervezett M76 gyorsforgalmi út Zala megyei szakaszán, a Keszthely-Fenékpuszta régészeti lelőhelyen 2017. novemberében kezdtük el a teljes felületű feltárást. A Nemzeti Infrastruktúra Kezelő Zrt. által koordinált beruházáshoz kapcsolódó régészeti munkát a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. megbízásából a zalaegerszegi Göcseji Múzeum és a keszthelyi Balatoni Múzeum végzi.

A M76 gyorsforgalmi út által érintett lelőhelyrész területén 5 régészeti korszak leleteit tártuk fel. A legkorábbi leletek a rézkorból származnak, ezek közel 6000 évesek. A feltárási terület nyugati részén egy kora vaskori falu (kb. 2600-2700 éves) épületei és élelemtároló vermei kerültek elő. A területen kb. 2200-2300 éve itt állt kelta település objektumait is megtaláltuk. A régészeti lelőhely legjelentősebb épületegyüttese a 4. századi római erőd a feltárási területünktől 800 méterre található. Így nem meglepő, hogy római kori leleteket is szép számmal találtunk. A feltárási terület keleti felén legnagyobb számban középkori (14-15. századi) épületek nyomát találtuk meg. Ezek a házak a középkori Fenék település házai voltak, mely a török korban pusztulhatott el. Innen származik a terület mai neve is, Fenékpuszta. 

A feltárás teljes területét fémkereső műszerrel is átvizsgáltuk. A humuszrétegben, és a szántás által nem bolygatott -30 cm-es szinten kora vaskori bronztárgyakat (fibulák, bronztőr, torques), római kori, népvándorláskori és középkori ékszereket (fibulák, gyűrűk, övveretek) és érméket találtunk. 

Eke István régész

Fotók: Pánczél Petra

 

2018.
június
08.

Címkék