Könyvbemutató: a Göcseji Múzeumban is bemutatják a Mindszenty Józsefről szóló monográfiát | Göcseji Múzeum
Mindszenty József imádkozik

Könyvbemutató: a Göcseji Múzeumban is bemutatják a Mindszenty Józsefről szóló monográfiát

December 8-án 16.30-kor, a fővárost követően a zalai megyeszékhelyen mutatják be először Balogh Margit Mindszenty József életútját feldolgozó monumentális munkáját: a nagymonográfián 15 éven át dolgozott a történész, a kétkötetes munka összesen közel 1600 oldal. A kutatás évei alatt a szerző 58 levéltárban gyűjtött adatokat Zalaegerszeg egykori plébánosáról; a könyv létrejöttének segítéséért szóló köszönetnyilvánítás 176 embernek szól.  Mindszenty József személyiségét mai közgondolkodásunk ellentmondásosan ítéli meg, Balogh Margit műve segíthet abban, hogy árnyaltabb, hitelesebb kép alakuljon ki az egykori főpapról.

A zalaegerszegi könyvbemutatón Kaján Imre múzeumigazgató köszönti a résztvevőket, Szabó Csaba történész-levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezetője mutatja be a könyvet, H. Horváth Gyula pedig részleteket olvas fel a monográfiából.

A könyv Mindszenty József (1892–1975) címmel, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának (MTA BTK) gondozásában jelent meg.

Balogh Margit „Magas színvonalú szöveget alkotott, és mindvégig fenn tudta tartani azt a feszültséget, ami a főhős életrajzában, a korabeli történelmi helyzetben benne volt, és amely az esendő ember hibái, gyarlóságai, illetve a közéleti szereplő és főpásztor igazolható, bölcs helyzetértékelései, előrelátása, döntései közti ellentétből fakadt” (Fodor Pál)

„Mindszenty szándékainak őszintesége megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor az igazság keresésének útjában és a lelkiismeretben meghozott döntései lehetnek tévesek is, amire egy történésznek rá kell mutatnia. Mindszenty József a magyar történelemben ritka személyes autoritással és fölényes erkölcsi erővel képviselte meggyőződését, szó szerint az utolsó szívdobbanásig. Élete méltán magasztosult a diktatúrákkal szembeni ellenállás jelképévé és a hűség példájává, aki mindenkor hű maradt Istenéhez, egyházához, hazájához és népéhez. Még ha eközben nagyobb keresztet is akart vállára venni, mint amekkora egy halandó embernek megengedtetik…”
(Balogh Margit)

(Idézetek forrása: http://www.magyarkurir.hu/hirek/monografia-jelent-meg-mindszenty-jozsefrol

2015.
december
02.