Őskortól a középkorig – próbafeltárás az R76 út nyomvonalán | Göcseji Múzeum

Őskortól a középkorig – próbafeltárás az R76 út nyomvonalán

Két hete kezdődött Keszthely határában a leendő R76-os út nyugati részén a régészeti munka. A Göcseji Múzeum régészei a Budavári Kft megbízásából végzik az előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárást Zala megye egyik legfontosabb régészeti lelőhelyén, Fenékpusztán.

A legtöbb embernek Fenékpusztáról a fenékpusztai major jut eszébe, ha pedig régészetről van szó, akkor a római kori erőd. Pedig ez a dombvonulat, mely az egykori tó és a Kis-Balaton mocsarából kiemelkedik, már az őskorban is nagyon fontos hely lehetett. Az elmúlt 150 év régészeti kutatásai a korai neolitikumtól egészen a késő középkorig rengeteg értékes leletet hoztak felszínre. Ugyanilyen színes képet mutat a leendő R76-os út nyomvonalába húzott 19 kutatóárok is.

A munka jelenlegi fázisában kutatóárkokkal vizsgáljuk meg a tervezett út nyomvonalát. Természetesen ezek nem vaktában húzott árkok. A kijelölésüknél a terület geofizikai kutatásának eredményét vettük figyelembe. A geofizikai műszerek segítségével szinte „beleláthatunk” a földfelszín alá. A kutatószondákat úgy jelöltük ki, hogy azok a régészeti jelenségek által keltett anomáliákat érintsék.

A próbafeltáráson a legkorábbi leletek a rézkor középső időszakából (Kr.e 4000 körül), a Balaton-Lasinja kultúra periódusából származnak. Ezek mellet kora vaskori és kelta leletek is előkerültek. Az egyik kora vaskori gödör egy szarvas agancsát és több edény összetört darabjait rejtette. Ez valószínűleg egy nagyobb áldozati gödör lehet.

Bár a késő római korban épített fenékpusztai erőd a kutatási területtől 800 méterre északra található, meglepő, hogy római kori lelet csak nagyon kevés került elő.

A kutatás legnagyobb eredménye, hogy sikerült több 13-14. századra keltezhető jelenséget feltárnunk. Ezek az egykori Fenék falu maradványai lehetnek. Fenék első okleveles említése 1347-ből származik. Ezzel az adattal jól párosíthatók a most feltárt régészeti leletek. 

2017.
július
10.

Címkék