Újabb agyagisten a zalalövői határból

2015. május 08.

Képgaléria

A nemrég befejeződött zalalövő-kisfernekági ásatás után sem pihennek régészeink, a több kilométer hosszú leendő út nyomvonalán gyors ütemben halad a munka. Az építkezés során sok földmunkát végeznek, melyet kollégáink vigyázó tekintete követ. A felelősségteljes feladat során mindig reménykednek, hogy újabb és újabb leleteket menthetnek meg az utókor számára.

A jelentős eredményeket hozó kisfernekági lelőhely is ennek a lankadatlan figyelemnek köszönhetően került elő. Ezt a tevékenységet régészeti szakfelügyeletnek hívják, mely most újabb szép leletekkel gazdagította a múzeum régészeti gyűjteményét.

Zalalövő Irsapuszta nevű külterületi részén az új út kivitelezéséhez kapcsolódó közműépítkezés során ismét őskori cserepek kerültek munkatársaink kezébe. A munkagép nyomán pirosas szürke foltok sorjáztak szennyvízcső számára ásott árok fenekén. A markoló kanala a kisfernekágihoz nagyon hasonló rézkori tárgyakat hozott napvilágra. Az előkerült leletek itt is zömmel az egykor ezen a vidéken élt emberek edényeinek töredékeiből álltak, de néhány orsókarika is előbukkant.

Ez a lelőhely is megörvendeztette a szakembereket, ugyanis egy agyagszobrocska került elő.

A néhány centiméter hosszúságú, barna színű tárgy talán egy szarvasmarhát formáz.

A jelentős leletet rejtő objektum egy nagyméretű anyagnyerő gödör lehetett, melynek alján egy elpusztult épület vörösre átégett tapasztásának maradványai nyugodtak.

Az előkerült objektumok értelmezését nagyon megnehezítette, hogy 1 méter szélességű területen kellett dolgozni, és csak a gödröknek a leendő közmű árkába eső részét lehetett feltárni. A régészcsapat összesen 14 régészeti jelenséget kutatott meg, egy hozzávetőlegesen 50 méter hosszú területen.

Az Irsapuszta határában feltárt őskori település kora megegyezik a nemrégiben feltárt kisfernekági lelőhelyével. Az előkerült leletek szintén rézkoriak, körülbelül 6000 évvel ezelőtt élt emberek mindennapjainak a hagyatékát jelentik.

A nagy területre kiterjedő munkálatoknak köszönhetően ez már a harmadik újonnan előkerült rézkori lelőhely Zalalövő vidékén.

Orha Zoltán
régész