Lakodalom régen és ma | Göcseji Múzeum
TGYM - Nagykanizsa

Lakodalom régen és ma

„Lakodalom, sokadalom,
nincsen akkor beteg asszony!”

Bizonyára már mindannyian jártatok esküvőn, lakodalomban, esetleg a szervezés menetébe is bepillanthattatok már. Egy ilyen esemény előkészítése, megszervezése rengeteg feladatot jelent, nagyon sok mindenre oda kell figyelni, hogy minden a helyén legyen a „nagy napon”.

Ez is egy ünnep, családi-baráti összejövetel, lehet kisebb-nagyobb, egyszerű vagy különleges, hagyományokat követő vagy modern. Alkalom a hétköznapok között, evés-ivás-mulatás.

Ez régen sem volt máshogy, csak mások voltak a körülmények, más dolgok voltak a fontosak. Változik a világ, változik az ízlés, mások az igények, de érdemes megismerni azokat a szokásokat, hagyományokat, amelyek a háttérben gyökereznek.

Átmeneti rítusok

Az emberi élet során vannak olyan fontos események - például: a születés, a felnőtté válás, a lakodalom, a temetés - amelyek komoly változást jelentenek egy ember életében. A cél az, hogy az átmeneti rítusok, vagyis az ezekhez kapcsolódó szokások megkönnyítsék a változások megélését, a hirtelen átmenetet lassítsák, a közösség által elfogadott formákat, szerepeket biztosítsanak az egyén számára.

rítus: társadalmilag szabályozott cselekvésforma, hagyományos szokáscselekmény

A lakodalom és a hozzájuk kapcsolódó szokások biztosították, hogy mind az egyén, mind a közösség számára egyértelmű legyen, hogy milyen változás történik. A fiatalok kilépnek saját családjukból, elkezdik közös életüket, egy másik család tagjaivá válnak.

A lakodalom események sorozata, melyben maga a házasságkötés is megtörténik. Nagyszabású házi ünnepség, mulatással és lakomákkal. Egyéb elnevezései: menyegző, nász, lagzi.

A lakodalom kiemelt résztvevői

TGYM - Nagykanizsa

TGYM - Nagykanizsa

Természetesen a legfontosabb a menyasszony és a vőlegény, hiszen ez az ő ünnepük. A mai menyasszony gyönyörű fehér ruháját és a fejét díszítő fátylat, általában kölcsönzőből szerzik be, a vőlegény is hasonlóan drága és igényes öltönybe bújik. Minden apró részletre odafigyelnek, fodrász, kozmetikus, sminkes, manikűrös…külsőségekben tökéletes. Manapság nem ritka, hogy harminc évesen házasodnak a fiatalok.

TGYM - Nagykanizsa

TGYM - Nagykanizsa

Régen más volt a fontos, akkor a legszebb, legdíszesebb viselet jelentette az ünnepi pompát. Voltak olyan kiegészítők, melyeket csak ilyenkor viselhettek, ilyen volt a menyasszonyi koszorú, vőlegény bokréta, rozmaring ág, ezzel is jelezve különleges állapotukat. Fiatalon házasodtak, a huszonhárom-huszonnégy éves lányokra már könnyen rámondták a vénlány jelzőt. A házassági szándékhoz a szerelemnek nem sok köze volt, inkább a szülők döntöttek, vagyoni és társadalmi helyzet figyelembevételével.

„Suba subához, guba gubához!” – tartotta a mondás.

TGYM - Nagykanizsa

TGYM - Nagykanizsa

Örömanya és örömapa a házasulandók szülei, az ő szerepük változott talán a legtöbbet. Az esküvő és a lakodalom szervezésében ma már nincs jelentős feladatuk, hiszen ezt a fiatalok saját kezükbe veszik, vagy igazi profikra, esküvőszervezőkre bízzák.

Régen a lakodalom rendezői a menyasszony és vőlegény szülei az örömanya és örömapa, vagy másként búsanya, búsapa voltak, akiket a házasságkötés lebonyolításában számos lakodalmi tisztségviselő segített.

Tanúk a fiatalok házasságkötésének hivatalos bizonyítói. Részt vesznek a ceremóniában, aláírásukkal hitelesítik a házasságkötést. Ma már a menyasszony és a vőlegény saját maga választja tanúját, aki lehet közeli rokon, testvér, keresztszülő, de egyre gyakoribb a legjobb barát felkérése. Külsőségekben csak egy kis bokréta vagy virágdísz jelzi kiemelt szerepét. A lakodalom során további különleges feladata nincs.

Régen ez a szerep a násznagyot illette. Ő volt a fő tisztségviselő, szertartásmester, aki részt vesz a házasság előkészítésében és megkötésében, a vagyoni kérdések rendezésében. Legtöbbször műrokon (fogadott koma), vagy közeli rokon, esetleg a család közeli barátja. A megkérés és az eljegyzés alkalmával ő volt a szóvivő, és az elhangzott házassági ígéretek tanúja. Szerepéből újabban többet átvett a vőfély. Rangját öltözetén viselt dísz, esetleg pálca jelezte. Kiválasztásánál vagyoni, társadalmi helyzetét is figyelembe vették, mert értékes nászajándékot adott a vőlegénynek, illetve a menyasszonynak.

TGYM - Nagykanizsa

TGYM - Nagykanizsa

A mai lakodalmakban a meghívás módja nagyon egyszerűvé vált. A papír alapú meghívó kiküldése, a távol élő rokonok, barátok elérését nagyban megkönnyíti, de az online meghívók még nagyobb távolságokra elérnek. Hónapokkal előre megszervezett esemény, így a meghívók is ennek megfelelően jó előre (6-12 hónap) érkeznek.

Régen a hivatalos lakodalomba hívás személyesen történt, egy héttel az esemény előtt. Komoly szabályai voltak, melyet, ha nem tartottak be, sértődés, akár évekig tartó harag lett a következménye. A vőfély szerepe elengedhetetlen volt. (Ma ceremóniamester néven ismerjük.) Sokoldalú tisztségviselő, a lakodalom szervezője és gyakorlati munkák vezetője. Egyéb elnevezései: vőfény, vőfér, pozsovics, kuszori. (Ezt az elnevezést még a sárhidai nagyanyámtól is hallottam a 80-as években.) Nagyon felkészültnek, tapasztaltnak kellett lennie, mind a szervezésben, mind a vőfélyversek ismeretében. A falusi közösségekben néhány jó képességű férfi specializálódott erre a feladatra.

TGYM - Nagykanizsa

TGYM - Nagykanizsa

Egy lakodalomban több vőfély is lehetett, akik közül 1–2 töltött be vezető szerepet (pl.: Göcsejben nem volt ritka a 3 napos lakodalom sem, és mivel mindkét családnál megtartották, így mindkét család hívott vőfélyt is). A vőfély szolgálatáért természetbeni vagy pénzbeli ellenszolgáltatást kapott. Tisztségének jelei a ruházatán viselt díszek: a kendő, a bokréta, a vőfélybot, a feldíszítet kulacs. A fiatal vőfélyek a vőlegény és a menyasszony kísérői, testőrei voltak. Szerepük bővülésével személyük fontossága egyre nőtt, a násznagyok rovására.

Az egyik legfontosabb feladata a vendéghívás.

Vőfély Gönczi Göcsej

Vőfély Gönczi Göcsej

A nyoszolyólányok felvirágozták a vőfélyt, aki kezében pálcával (fölcifrázott, fölvirágozott bottal), ünneplő ruhában házról-házra járva verses köszöntővel hívogatta a tisztségviselőket és a vendégeket. Feladatát nagy gonddal végezte, hogy egy nap alatt teljesítse, ki ne hagyjon senkit, mert a másnap történő meghívást sértésnek vették. Minden háznál itallal kínálták, így nagyon kellett vigyáznia, hogy józanságát estig megőrizze.

A vendégek meghívásában a fontossági sorrendet be kellett tartani. A kiemelt szerepekre felkért rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel kezdték, nekik személyre szóló meghívóvers járt.

„Kedves Keresztanyám és Keresztapám! Február

hatodikán tartjuk meg az esküvőnket a …-i

templomban. Szeretettel meghívjuk magukat az

esküvőnkre és az azt követő vacsorára.”

Horváth Károly: Vőfélykönyv Zalából és Mura-vidékről

 

„Tisztelettel tesszük be ide a lábunk,

S ennek a családnak jó estét kívánunk!

Egy derék barátunk esküvőre készül,

És koszorúsleány kell a menyasszony részéről.

E szép tisztséget a leányuknak szántuk,

S most kérésünket felhozni kívántuk.

Ne mondjanak nemet, s mi érte jótállunk,

Hogy a leányuknak nem lesz baja nálunk.

Eljövünk érte vasárnap reggel szépen,

S másnap visszahozzuk rózsás egészségben.”                                                              

Horváth Károly: Vőfélykönyv Zalából és Mura-vidékről

A többi vendég meghívása is hasonló formaságok között történt, de más versek elmondásával.

„Szerencsés jó napot, szólunk a házbeliekhez,

Bocsánatot kérünk bátor bejövetelünkhöz.

Mivel Szomi Ferenc kiküldött vőfélyei vagyunk,

Díszes bottal kezünkben itt vagyunk.

Vasárnap lesz az új pár fényes esküvője,

Ugyanazon nap lesz a megszentelése.

Meghívjuk magukat az étkek elfogyasztására,

Száraz fának zengésére, sarkantyú szólására.

Vőlegényünk, menyasszonyunk víg kedvére,

Isten vezéreljen bennünket ez estére!

Adja isten!”

Horváth Károly: Vőfélykönyv Zalából és Mura-vidékről

A mai esküvők előkészületében, szervezésében a legnagyobb szerepet hivatalos esküvőszervezőkre bízzák. A helyszín, a jogi formaságok, a díszítés, a vacsora, a sütemények, torták, a virágok, a zenekar, a fotós, a videós, a látványelemek…biztosítására egy egész iparág jött létre. De a menyasszony készülődésében, öltöztetésében a személyes segítség, támogatás megmaradt. Ma már ebben inkább a barátnők, közeli kedvelt rokonok – akik egyben koszorúslányok is lehetnek - vesznek részt. Együtt készülődnek, így fejezve ki támogatásukat.

Régen ezeknek a szerepeknek is fontos hierarchiája volt. A nyoszolyóasszony, a legfőbb női tisztségviselő, a menyasszony egy közeli nőrokona. Általában egy idősebb asszony, akár a násznagy felesége. Elnevezése a nászolóasszony szóból ered. Feladatai közé tartozott a menyasszony őrzése, kísérése, segédkezés a menyasszonyfektetésnél, a kontyolás elvégzése. Kiemelt szerepéhez illően értékes nászajándékot adott a menyasszonynak. Az örömanya feladatait nagyban segítette, sőt funkcióját tekintve még kiemeltebb szerepe volt.

Csak leányok tölthették be a nyoszolyólány, koszorúslány tisztségét. A menyasszony jóbarát leánypajtásai és rokonai közül kerültek ki. Az első nyoszolyólány a menyasszony számára a legkedvesebb, hiszen általában mátkáját/komáját (mátka/koma: egy életre fogadott barátnő, gyakran születendő gyermekük keresztanyjának is őket választották) kérték fel a feladatra. Feladatai közé tartozott a menyasszony körüli teendők segítése, kísérői feladatok elvégzése, a mulatás hangulatának fenntartása. Számuk nagyon változatos lehetett, melyet a család anyagi helyzete és a lakodalom nagysága is befolyásolhatott.

TGYM – Nagykanizsa

TGYM – Nagykanizsa

De hogyan is érkeztünk el idáig? Mennyi minden történt, mire a vőfély a vendéghíváshoz kezdhetett! A fiatalok megismerkedtek egymással, a legény – természetesen a legényjáró napok (a helyi közösség által elfogadott leány látogatási alkalmak) betartásával – udvarolni járt a leányos házhoz. Szerelmi ajándékok cseréltek gazdát, mellyel kifejezték hajlandóságukat is. Megvolt már a háztűznéző, a leánykérés. A kézfogó is megtörtént, a jegyajándékok átadásával. Elkészítették a móring levelet és a menyasszonyos ládában a kelengye útra készen állt.

Ma már nem sokat ismerünk és használunk ebből a régi, szép szokáskörből. Szerelem, egy kis udvarlás, együttélés, esetleg eljegyzés, van, akik vagyoni helyzetüket házassági szerződéssel biztosítják, aztán már jöhet is – jó esetben – a lakodalom.

A lakodalom ma is virágzó szokás, amelyből lassan kikopnak a régi formaságok, de megmarad, mint reprezentációs lehetőség és mulatási, lakomázási alkalom, s fejlődik az ajándékozás szokása. Ma már az sem furcsa, ha az ifjú pár ajándéklistát készít, melyből a vendégek előre választhatnak. De az sem ritka, hogy a házasság előtt már együtt élnek, megvan mindenük, így kifejezetten pénzt kérnek, amit a meghívóba is belefogalmaznak.

További érdekességek:

 

Korosztály

Szerző

TGYM - Nagykanizsa
TGYM - Nagykanizsa
TGYM - Nagykanizsa
TGYM - Nagykanizsa
Vőfély Gönczi Göcsej
TGYM – Nagykanizsa