A türjei premontrei prépostság titkai | Göcseji Múzeum

A türjei premontrei prépostság titkai

A 13. századi premontrei templom nagyjából a jáki templommal azonos időben épült, de annál épebben maradt fenn és sokkal inkább jellemzi a kor építészeti stílusát.  Még úgy is, hogy később a türjei egyházi épületet barokk stílusban bővítették és díszítették. Befejeződött a 2018. áprilisban elkezdett türjei Árpád-kori prépostsági templom régészeti feltárása. Ebből az alkalomból nyilvános régészeti bemutatót szervezett a csornai premontrei apát. A Göcseji Múzeum ásatásvezető régésze, Orha Zoltán ezen a rendezvényen mesélte el az érdeklődőknek, mi mindent sikerült feltárni és megtudni a múlt titkairól.

Több jelentős építéstörténeti kérdést sikerült tisztázni, hiszen az oltártól balra az eredeti 13. századi padozat téglái kerültek elő. Ráleltek az alapító Dénes bán sírhelyére, s habár őt magát nem találták meg, de rábukkantak egy asszonyra, akinek jobb lábszárcsontjára fektették gyermekét egy másodlagos temetkezés során. Ez vélhetően a 18. században történhetett, mert abból a korból származó textildarabokat találtak. A sírt a jelek szerint minden bizonnyal felbolygatták.

A munkálatok során váratlan leletre is bukkantak, méghozzá a templom főhajójának közepén. Noha írásos említés nem volt róla, a padozat alatt egy barokk boltíves sírkamrát találtak. Ebben két egyházi személy, három előkelő hölgy és egy gyermek földi maradványaira leltek. Egy egyházi személyt sikerült azonosítani a koporsóra vésett felirat alapján: ő az 1757-ben elhunyt Nolbek Rafael prépost. Szokatlan módon a csontok nagy része elporladt, de maradtak fa- és textilmaradványok a sírkamrában. A préposti koporsóból stóla, birétum (egyházi fejfedő), bőrkesztyű, lábbelifoszlány, illetve egy rózsafüzér került elő. Tőle illetve a sírhelyben talált személyektől gyászszertartáson vett végső búcsút Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát és a rend tagjai. A kriptában - annak lezárása előtt - elhelyeztek egy időkapszulát is.

Az ásatás során rátaláltak a régészek egy középkori sekrestyeajtóra és a kórus alatti karzatfeljáróra. Így a toronyokat már a belső térből is meg lehet közelíteni, nem csak kívülről.  Látszanak a pillérek másfél, illetve három méteres mélységbe nyúló bazalt alapjai, valamint a barokk kori hozzáépítések nyomai. Előkerült több középkori pénzérme, sőt egy régi tűzvész során lezuhant templomharang maradványa is. 

A régészek a napokban átadják a helyszínt az építés kivitelezőinek, akik megkezdik a templom műemléki helyreállítását, alapozását, szigetelését, gépészeti és villamossági megújítását. Májustól végzik el a török hódoltság utáni időkből illetve a barokk korból származó rossz állapotú freskók, köztük a Dorffmaister-freskók helyreállítását a festő-restaurátorok. A kívül-belül megújított templom átadása és szentelése 2021 szeptemberében várható, a premontrei rend alapításánák 900. évfordulója évében.  

2020.
március
02.