Ahol a múlt a jelennel találkozik - Régészeti kutatások a Zalalövőt elkerülő út nyomvonalán | Göcseji Múzeum
Bontás a szennyvízárokban

Ahol a múlt a jelennel találkozik - Régészeti kutatások a Zalalövőt elkerülő út nyomvonalán

A 86-os számú főút Zalalövő elkerülő útszakasz ünnepélyes átadására 2016. november 10-én került sor. Az ünnepség kapcsán a Göcseji Múzeum Régészeti Osztálya is számvetést készített az elkerülő megépítésével összefüggésben elvégzett régészeti munkákról.

Az útszakasz régészeti előkészítő munkálatai 2009-ben kezdődtek, amikor a múzeum munkatársai adattári és könyvtári kutatásokra támaszkodva, terepbejárási megfigyelésekkel kiegészítve négy nyomvonaltervezeten vizsgálták a lelőhelyek előfordulását. 2013 nyarán a Göcseji Múzeum és a keszthelyi Balatoni Múzeum régészei a végleges nyomvonalon öt helyszínen folytattak próbafeltárást; a kutatóárkokkal megszondázott területek közül négy lelőhelyen további, nagyobb felületre kiterjedő kutatás vált szükségessé. A 2014 folyamán kezdődő útépítéssel és az ezzel párhuzamosan a 86-os számú főúton végzett 11,5 tonnás burkolatmegerősítés projekttel kapcsolatos földmunkálatokat folyamatos régészeti szakfelügyelet kísérte, mely során korábban nem ismert és a vegetáció miatt nem azonosítható lelőhelyek is előkerültek. A teljes nyomvonalszakaszon végül összesen hat lelőhelyen folyt megelőző régészeti ásatás, valamint számos helyszínen a szakfelügyelet keretében zajlott feltáró munka. A megkutatott lelőhelyeken a kora rézkortól a késő középkorig majd minden régészeti korszak leletanyaga felbukkant.

 A 86-os számú főút Zalalövőt elkerülő út nyomvonalán elvégzett terepmunkának köszönhetően a térség rézkori településeiről, vallási életéről, a római kori villagazdaságokról és a 14. századi falvak ipari tevékenységéről bővült ismeretünk.

Korábbi kapcsolódó hírek:

2016.
november
16.
Keménfa Szentegyházi dűlő edényégető bontása
Római omladék