Pillanatképek - Betekintő a Göcseji Múzeum kutatási eredményeibe a Magyar Kultúra Napja alkalmából | Göcseji Múzeum

Pillanatképek - Betekintő a Göcseji Múzeum kutatási eredményeibe a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt 2020. január 23-án, csütörtökön 16.00 órakor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár előadótermébe, ahol a múzeum munkatársai a legfrissebb kutatási eredményeikről számolnak be. Tíz rövid előadással készülünk Önöknek, a program tematikája a következő:

Béres Katalin történész

Pillanatképek egy Zala menti kis falu életéből

Mozaikok Bagod történetéből

 

Marx Mária etnográfus

Dr. Szentmihályi Imre hagyatéka a Göcseji Múzeumban

2017 nyarán a család a Göcseji Múzeumba szállította a múzeum egykori igazgatójának, Dr. Szentmihályi Imrének és családjának írásos hagyatékát. Az anyag felöleli a Göcseji Múzeum működésének kezdetén keletkezett iratokat, a falumúzeum szervezése, a népi műemlékvédelem zalai munkáinak és Szentmihályi szerteágazó kutatásainak cédulaanyagát, a témáival kapcsolatos levelezést. Az iratok egy része Szentmihályi szüleinek kúriájából került a fiú – néprajzos-muzeológus szakember – tulajdonába. Ezek betekintést engednek egy középbirtokos, gazdasági végzettségű értelmiségi birtokviszonyaira, munkájára társadalmi életére és mindennapjaira, beleértve a szocializmus alatt elszenvedett veszteségeket és megaláztatásokat. Az iratanyag muzeológiai értéke igen nagy, ezenkívül kiállítási célra is remekül használható, tervezzük a bővített Falumúzeum kisnemesi kúriájának kiállítórészében felhasználni.

 

Simmer Lívia régész

Rejtélyes sírok a vállusi pálos kolostorban

Az évről évre egyre több önkéntest vonzó vállusi pálos kolostor feltárása 2019-ben is folytatódott. Az ásatás fő célkitűzése a templom teljes hosszának, valamint a kolostor szentélyhez kapcsolódásának meghatározása volt. A kutatómunka során azonban olyan "meglepetések " tárultak fel, melyek új megvilágításba helyezik a korábbi feltárások eredményeit is.

 

Orha Zoltán régész

A türjei Premontrei kolostor ásatásának 2019. évi eredményei

A 2018-ban megkezdett munkálatok az elmúlt év októberében folytatódtak. A középkor mellett két új korszak emlékei is előkerültek a Nádas-patak fölé emelkedő dombról. Az egykori rendház területén az őskorban és a római korban is éltek emberek. A legfőbb kutatási célunk az Árpád-korban alapított monostor alaprajzának és építéstörténetének tisztázása volt. A kérdések egy részére a télies idő kezdete előtt választ kaptunk, a felfüggesztett feltárás befejezésére idén tavasszal kerülhet sor.

 

Kiss Nóra etnográfus

Zala megye az olajipar bölcsője

Az 1930-as évek végén, Zala megyében megszületett iparág, a kőolajipar nemcsak a környező falvak életére, hanem az egész ország gazdaságára is hatással volt. Új munka- és értékrend alakult ki, amely változásokat indított el a falvak népének önellátásra való törekvésében és a hagyományos paraszti életrendjében is.

 

Eke István régész

Detektorral a határban – Fémkeresős kutatások Zala megyében

A Göcseji Múzeum közel egy éve hirdette meg együttműködési programját a civil fémkeresősökkel. A programba olyan emberek jelentkezését vártuk, akik legális keretek között, a múzeummal együttműködve szeretnék a fémdetektorukat használni. Az előadáson az elmúlt 1 év közös munkájának eredményét mutatjuk be a nagyközönségnek.  

 

Megyeri Anna történész

Margit napok emlékezete régi fotográfiákon

Három történet, három asszony. In memoriam Léránt Margit, Szalay Margit, Iliás Margit….

 

Dr. Kostyál László művészettörténész

Képzőművészeti gyűjteményünk új kincsei

A Göcseji Múzeum képzőművészeti gyűjteményét 2019-ben több olyan festménnyel is sikerült gyarapítani, melyek komoly mértékben csökkentették a kollekció eddigi hiányosságait. Ezek gyűjtőkörünknek megfelelően elsősorban zalai, vagy zalai vonatkozású festők alkotásai, számunkra ezért különös jelentőséggel bírnak. Igen fontos a két világháború között a nagybányai művésztelepen dolgozó Udvardi Ignác Ödön (1877-1961) Zalai malom c. olajfestménye (1952), mert az első e technikával készült alkotása a gyűjteményben, s mindjárt a korszak egyik hangsúlyos művének révén.  Négy karakteres olajképet sikerült megvásárolni a keszthelyi Mikus Gyulától (1905-1996), a Balaton festőjétől, akinek művészete mindeddig nem volt reprezentálva a múzeumban. Ugyancsak a művészre jellemző, egyébként melankolikus hangvételű munkák kerültek a gyűjteménybe tavalyi (keszthelyi) kiállítását követően a jelenlegi legidősebb zalai származású festőművésztől, a keszthelyi születésű, Siófokon élő Csiszár Elektől (1932).

Gábriel József (1952-2015) hagyatékából Zalaegerszeg MJV vásárolt meg hat festményt, amelyek az utóbbi évben kerülhettek múzeumi nyilvántartásba. Egy közülük a művész korai, a többi pedig az utolsó alkotói periódusát illusztrálja. A sor végére kerül az egyetlen nem zalai művész, a Munkácsy-díjas Pető Hunor (1968) nagyméretű, szimbolikus jelenetet ábrázoló nyomata.

 

Horváth Imre restaurátor és Lebár Dávid segédrestaurátor

Érdekességek a restaurátorműhelyből

Megkezdődött a vöcköndi orgona felújítása. Hogyan újul meg egy orgona, ami elkerülte az I. világháborús ónrekvirálást?

Egy műtárgy festmény nemcsak a képről szól….hanem a képkeretről is. Egy blondelkeret restaurálása.

Különleges anyagok, ritka lehetőség - Egy rejtélyes feszület, a múzeum új gyöngyszeme

 

Varju András falumúzeumi osztályvezető

Határon átnyúló együttműködések a Göcseji Falumúzeumban

Határon átnyúlni lehet a klasszikusabb értelemben. Fontos együttműködések jöttek létre az elmúlt időszakban. Elég az éppen lezárt "Back in the day" SI-HU projektre, a 2020. márciusában induló "EUREVITA" AT-HU projektre, vagy lassan az előkészítés utolsó harmadába forduló DBU projektünkre gondolni. Azonban ahhoz, hogy jelenlegi határainkat "feszegessük" nem feltétlenül kell átlépni az országhatárt. Villantsuk csak fel emlékezetünkben a történelmi Zala Megye és a mostani határvonalát. Új elképzelésünk szerint a két vonal közötti, egykor volt "zalai" területek bekalandozásra invitáljuk majd látogatóinkat a Göcseji Falumúzeumba.

2020.
január
15.

Kapcsolódó tartalom