Gutorföldei elemi iskolások csoportképe Tanító Mária (1886 – 1962) tanítónővel, 1910 körül | Göcseji Múzeum

Gutorföldei elemi iskolások csoportképe Tanító Mária (1886 – 1962) tanítónővel, 1910 körül

A fiatal tanítónő 11 tanítványa között ül. A felvétel szabadban készült, a háttér egy házfal, alattuk a sáros talaj. Készítője Antal József zalaegerszegi fényképész, aki utazó fényképészként volt ismert Zalaegerszeg környékén. A lenagyított pozitív képet a kor szokása szerint díszes nyomású kartonra ragasztották.

Tanító Mária 1887-ben született Pozsonyban, ott végezte a polgári iskolát, majd 1902-ben szülővárosa tanítóképzőjében folytatta tanulmányait, ahol 1906-ban tanítói oklevelet szerzett. Édesapja Tanító Kálmán pályakezdése idején a dárdai (Dárda ma Horvátország) királyi járásbíróság telekkönyvvezetője volt. Később Szeniczén (Szénásfalu, ma Bzenica, Szlovákia), majd Zalaegerszegen kapott tisztviselői állást, ahol kertes házat is vásárolt. Nem csoda, ha szerette volna, ha leánya nyeri el a zalaegerszegi állami elemi iskolánál „szervezett tanítónői állást.” Egy 1906-ban írt levelében kérte egyik patrónusát, segítsen, mert Zalaegerszegre kerülve leánya „egy kis főnyeremény birtokába jutna, s a szülők örömük netovábbját érnék el.” Kérése nem teljesülhetett, így Mária három évig magántanítói állást vállalt Gényén (ma Géňa, Szlovákia), az akkor Bars megyében, majd nevelő volt egy korponai (ma Krupina, Szlovákia) orvos gyermeke mellett. 1909-ben kinevezték Gutorföldére, elemi iskolai tanítónőnek, ahol a megerőltető munka, a mostoha körülmények – előfordult, hogy a nedves, földpadlós tanteremben kikelt a kukorica – kikezdték egészségét. 1919. január elsején kérvényt nyújtott be Apponyi Albert kultuszminiszterhez, amiben kérte áthelyezését, szomorú helyzetét ecsetelve: „9 esztendő óta tanítok gyenge szervezetemmel … 6 osztályt (110-120 tanuló), mint egyedüli tanerő a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint.” A történet végül jóra fordult, a kérvény megírásának évében Gutorföldére került a csáktornyai születésű, tanítói diplomát is az ottani tanítóképzőben szerzett Behojnik Pál. A két fiatal nemcsak munkatársként, hanem magánéletükben is egymásra találtak, a falu tisztelt pedagógusaiként fejezték be pályafutásukat.

 

Kérdések

  • Egy tanítónő miként oktathatott hat osztályt?
  • Kísérd a 20. század elején Magyarországon élő család útját! Hány településen és mai országban éltek?
  • Figyeld meg a gyermekek és a tanítónő viseletét!