Nagyboldogasszony napja | Göcseji Múzeum

Nagyboldogasszony napja

Augusztus 15-én tartja a katolikus egyház Mária mennybemenetelének napját (Assumptio Beatae Mariae Virginis), amely a legjelentősebb Mária-ünnepünk. A hagyomány szerint Máriát halála után a Megváltó feltámasztotta és felemelte magához a mennybe, holttestét nem engedte át a földi enyészetnek.
Archaikus népi imádságaink, ráolvasásaink gyakran hívták segítségül Máriát, még ünnepélyesebben: Boldogasszonyt. A néphit Mária közbenjárásától várta a gyermekáldást, e célból 7 vagy 9 kedden böjtöltek is.

Nagyboldogasszony a szülő asszonyok patrónusa is volt: Szeged környékén azt tartották, hogy Mária jelen van a szülésnél, ami után két angyalt küld az anya és a gyermek őrzésére. Göcsejben, Szeged környékén és a palócoknál boldogasszony ágyának nevezték a gyermekágyat, amelyet a bába készített el. A tiszta szalmából, lepedővel borított ágyat rudakra erősített lepedővel takarta el és meghintette szenteltvízzel, rontás ellen pedig különféle mágikus tárgyakat – pl. olvasót, fokhagymát, sarlót – helyezett el benne az anya és az újszülött védelmére. Alsószölnökön a Nagyboldogasszony napján megszentelt virágokkal hintették be a gyerekágyas asszony fekvőhelyét.

Nem csak a születéshez, hanem az elhunytakhoz és a temetőhöz kapcsolódó népszokásokat is ismerünk, amelyet Nagyboldogasszony napján tartottak, például Nagykátán az asszonyok az esti harangszóra összegyűltek a temetőben Mária virrasztására, és égő gyertyával a kezükben énekeltek, imádkoztak. 
Ugyanezen a napon Szeged környékén boldogasszonyi füvet szenteltek: a napraforgóból, ökörfarkkóróból és comborkából (mentavirágból) álló keveréket tették új ház fundamentumába, új házaspár ágyába, csecsemő bölcsőjébe, sőt még koporsóba is, hogy Máriához hasonlóan a halott is dicsőségre jusson.
Sok hasznos, illatos növényt neveztek el Boldogasszonyról, amelyeket közvetlenül a ház mellett termesztettek és szívesen tartottak belőlük egy-egy csokrot felakasztva vagy vízbe téve. Az asszonyok a templomba menet sokszor letörtek belőlük egy szálat és kézben tartva szagolgatták őket.

Göcsejben Nagyboldogasszonyt napját találták a búzacséplés legalkalmasabb napjának, az e napon ültetett tyúkról pedig azt tartották, hogy az összes tojását kikölti. A két Boldogasszony közét, az augusztus 15. és szeptember 8. közötti napokat pedig a gazdasági életben szerencsés, termékeny időszakként tartották számon: ekkor gyűjtögették a gyógyfüveket, magvakat és ekkor szellőztették ki a ruhákat, abroszokat is.

 

Korosztály

Szerző

Boldogasszony csipkéje, vagyis erdei málna (Rubus idaeus)
Boldogasszony haja, vagyis aranka (Cuscuta)
Boldogasszony mentája, Boldogasszony tenyere, vagyis boldogasszonyfű (Tanacetum balsamita)
Boldogasszony palástja, vagyis hegyeskaréjú palástfű (Alchemilla acutiloba)
Boldogasszony papucsa, vagyis erdei papucskosbor (Cypripedium calceolus)
Boldogasszony rózsája, vagyis kövirózsa (Sempervivum tectorum) Villámcsapás elhárítása érdekében a háztetőre ültették
Boldogasszony tövise, vagyis tarkabogáncs, máriatövis (Sibylum marianum)
Boldogasszonylapu, vagyis őszi margitvirág (Tanacetum parthenium)