Tudtad-e, hogy a türjei templom 800 éves? | Göcseji Múzeum

Tudtad-e, hogy a türjei templom 800 éves?

A jáki bencés apátsági templomhoz hasonló korú és jelentőségű türjei premontrei kolostort 1234 előtt alapították. Az építtetőt, Türje nembeli Dénest név szerint is ismerjük. Ő a tatárjárás idején a Zárába menekülő IV. Béla király kíséretéhez tartozott. Az uralkodó Dénes hűségének elismeréseképp a szlavón báni méltóságot adományozta neki. Az alapító nemzetség a 16. század elején kihalt, ezért a kegyuraság (ez a kolostor elöljárójának, a prépostnak kinevezési jogát, valamint a templom fenntartásának, felújításának kötelezettségét jelentette) a Berekszói Hagymásy családra szállt. A família protestáns hitre tért, és a szerzetesek ellenségévé váltak, ezért két alkalommal 1543-ban és 1547-ben a kolostort is felégették. 1566-ban a pusztítást a templom felgyújtásával a sümegi várnagy fejezte be. A templom jelentős felújítására és átépítésére a 18. században került sor. Ekkor nyerte el a már csak képeslapon látható formáját:

https://gallery.hungaricana.hu/hu/OSZKKepeslap/36493/?list=eyJxdWVyeSI6I...

A templom új arculata az 1920-21-es felújítás után:

https://gallery.hungaricana.hu/hu/OSZKKepeslap/36490/?list=eyJxdWVyeSI6I...

Az épületegyüttes így festett az 1960-as évek elején:

https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/2424/?list=eyJxdWVyeSI6IC...

Kérdések az olvasmányhoz:

  • Mikor volt a tatárjárás?
  • Ki a protestáns?
  • IV. Béla melyik uralkodóház tagja volt?

Tantárgy

Korosztály

Szerző