Mária Terézia beteget látogat | Göcseji Múzeum
Martinet rajza után Charles Samuel Girardet (1780-1863): Mária Terézia beteget látogat, papír, acélmetszet, 115x140 mm, 1830. körül, ltsz: K.1975.1.90.

Mária Terézia beteget látogat

Az alattvalóiról gondoskodó, „jó” uralkodó imázsának kialakítása minden korban fontos propagandaeszköze volt a hatalmat birtoklóknak. Girardet metszete Mária Terézia halála után fél évszázaddal készült, gyaníthatóan egy, a császárnő életét illusztráló, talán az évforduló alkalmából készített sorozat részeként (a születését ábrázoló, szintén e szerzőpárostól készített metszet egy példánya néhány éve aukcióra került). Megrendelésének körülményeit nem ismerjük, de okunk van feltételezni, hogy a jeles francia grafikusnál a Habsburg Birodalom felsőbb köreiből rendelték meg e sorozatot.

A képen Mária Terézia egy beteg öregasszony szegényes otthonában tesz látogatást udvarhölgyei kíséretében, akiknek fesztelen beszélgetése éles ellentétben áll az uralkodónő bensőséges gesztusával. Utóbbinak a beteg iránt érzett empátiáját támasztja alá (1765 után viselt) özvegyi öltözete is. Mária Terézia hivatalosan előmozdított kultusza a 19. század polgárosodó Európájában – ezen belül Magyarországon is – egyre intenzívebbé vált, uralkodásának időszakára (1740-1780) egyfajta aranykorként tekintettek vissza.

 

Forrás:

 

Miért tartották aranykornak a 19. században Mária Terézia uralkodásának időszakát a Habsburg Birodalomban?

Van-e jelentősége annak, ha egy politikailag zavaros időszakban a hivatalos propaganda az uralkodó dinasztia egy korábbi tagjának szociális érzékenységét hangsúlyozza?