Dr. Kostyál László | Göcseji Múzeum

MÚZEUM-ISKOLA KÖZÖS SZERTÁR
Szerző: Dr. Kostyál László

Szertárunkban számos hasznos tartalmat találtok, amik segítenek megérteni, beleképzelni magatokat a tankönyvben éppen aktuális korba.

Mária Magdolna templom, 1747-1769
Tantárgy:
Művészettörténet
Korosztály:
Felsős, Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

Tavaly volt a 250. évfordulója annak, hogy az építtető Padányi Bíró Márton veszprémi püspök (1693-1762) halálát követően utóda, Koller Ignác (1725-1773) megrendelte a zalaegerszegi, kéttornyú Mária Magdolna plébániatemplom falképeit Johann Ignaz Cimbal (1722-1795) bécsi festőnél. A sziléziai születésű Cimbal a bécsi akadémián Paul Trogernek, a 18.

Tovább »

Ismeretlen grafikus: Perczel Mór arcképe, 1870-80-as évek
Tantárgy:
Vizuális kultúra
Korosztály:
Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

A 19. században a hírességek arcképe iránt kialakuló tömegigényt részben a robbanásszerűen terjedő nyomtatott sajtó, részben az újabb sokszorosító grafikai eljárások, közülük elsősorban a litográfia segítségével elégítették ki. A korszak „celebjei” az uralkodók, politikusok, hadvezérek és a társasági élet központi alakjai mellett a tudósok és művészek voltak.

Tovább »

Donát János: Kovásznai Kovách Mojzes arcmása, 1814.
Tantárgy:
Vizuális kultúra
Korosztály:
Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

A polgári portré műfajának kialakulása a 19.

Tovább »

I. FERENC JÓZSEF -  SZOBOR
Tantárgy:
Vizuális kultúra, Hon – és népismeret
Korosztály:
Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

A 19. században a polgárosodás felgyorsulásának egyik jellegzetessége a jeles személyiségek arcmásai iránti igény kiszélesedése. A szobrászat terén a reprezentatív portrék egyik oldalról – főleg mellszoborként – igazgatási szervek, hivatalok, közintézmények fogadótereiben, másrészt a század utolsó harmadától a városok forgalmas terein, egészalakos köztéri szoborként terjedtek el.

Tovább »

Györgyi Giergl Alajos: Deák Ferenc, 1862.
Tantárgy:
Vizuális kultúra, Történelem
Korosztály:
Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

Az ókorban a gazdagok és a hírességek osztályrészét képező portréművészet a középkorban majd ezer éven keresztül alig játszott szerepet, és csak a reneszánsz művészet műfaji differenciálódása során vált ismét hangsúlyossá. Igazi virágkora kétségkívül a 19.

Tovább »

Ülő férfi, 1914 körül
Tantárgy:
Vizuális kultúra
Korosztály:
Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

Százharminc éve, Zalaegerszegen született a magyar kubista festészet jeles alkotója, Szobotka Imre (1890-1961). Iskolai tanulmányait már Zomborban végezte – állami hivatalnok apját Zalából ide helyezték át –, majd 1905-1920 között Budapesten az Iparművészeti Iskola növendéke volt, Újváry Ignác tanítványaként.

Tovább »

Dorffmaister István: A Keresztrefeszített (Kálvária), 1793, olaj, vászon, 129x92 cm, ltsz. K.81.1.1.
Tantárgy:
Vizuális kultúra
Korosztály:
Felsős, Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

A képet Zala megye felkérésére – amint 1793. május 8-án kelt, Mlinarics Lajos helyettes alispánnak címzett leveléből kiderül – Szily János szombathelyi püspök rendelte meg a Sopronban lakó festőtől, s a későbbiekben hosszú időn át az alispán irodáját díszítette (előbb a régi Vármegyeházán, vagyis a mai törvényszéki épületben, később pedig a kvártélyházban).

Tovább »

Martinet rajza után Charles Samuel Girardet (1780-1863): Mária Terézia beteget látogat, papír, acélmetszet, 115x140 mm, 1830. körül, ltsz: K.1975.1.90.
Tantárgy:
Történelem, Vizuális kultúra
Korosztály:
Felsős, Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

Az alattvalóiról gondoskodó, „jó” uralkodó imázsának kialakítása minden korban fontos propagandaeszköze volt a hatalmat birtoklóknak.

Tovább »

Ismeretlen 18. századi festő: Szent István felajánlja Máriának Magyarország koronáját, 1770-es évek(?). Olaj, vászon, 177x136,5 cm, ltsz. K.1954.10.1.
Tantárgy:
Történelem, Vizuális kultúra
Korosztály:
Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

A koronáját Máriának felajánló Szent István király 17. század végére kikristályosodó képtípusa az 1700-as években – de még később is – rendkívüli népszerűséget élvezett. Annak köszönhette ezt, hogy tartalmi rétegei minden más ábrázolásnál szélesebb körűen felölelték a korabeli hazai politikai-egyházi elit eszmerendszerének súlyponti elemeit. Ezek a következők voltak:

Tovább »

Barabás Miklós:  Vásárra induló bérci oláhok, 1840-1844 körül  olaj, vászon, 140x110 cm
Tantárgy:
Vizuális kultúra
Korosztály:
Felsős, Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

A reformkori festészetünk fontos törekvései közé tartozott a hazai táj szépségének, gazdagságának kihangsúlyozása, lakói – köztük az itt élő nemzetiségek – életének bemutatása. Az idei esztendő jeles évfordulói között tartjuk számon az e törekvést zászlajára tűző magyar nemzeti festészet megteremtője, Barabás Miklós (1810–1898) születésének 210. évfordulóját.

Tovább »

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Észak szobra kismintája, 1920. Bronz, 26 cm, ltsz. K.1976.3.152.
Tantárgy:
Vizuális kultúra
Korosztály:
Felsős, Középiskolás
Szerző:
Dr. Kostyál László

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Észak szobra kismintája, 1920. Bronz, 26 cm, ltsz. K.1976.3.152.

Tovább »