Szent István felajánlja Máriának Magyarország koronáját | Göcseji Múzeum
Ismeretlen 18. századi festő: Szent István felajánlja Máriának Magyarország koronáját, 1770-es évek(?). Olaj, vászon, 177x136,5 cm, ltsz. K.1954.10.1.

Szent István felajánlja Máriának Magyarország koronáját

A koronáját Máriának felajánló Szent István király 17. század végére kikristályosodó képtípusa az 1700-as években – de még később is – rendkívüli népszerűséget élvezett. Annak köszönhette ezt, hogy tartalmi rétegei minden más ábrázolásnál szélesebb körűen felölelték a korabeli hazai politikai-egyházi elit eszmerendszerének súlyponti elemeit. Ezek a következők voltak:

  1. Magyarország Szent Istvántól eredeztetett katolikus jellege (protestánsellenesség)
  2. A Szent Korona által jelképezett ország területi egységének hangsúlyozása (törökellenesség, Erdély visszacsatolásnak igénye)
  3. A nemzeti uralkodó szükségessége (látens, vagyis rejtett Habsburg-ellenesség)
  4. A Werbőczy István Hármaskönyvében (1514) megfogalmazott Szent Korona-tan illusztrálása

A toposszá (művészi közhely) váló ábrázolás nem csupán templomok fal- és oltárképein, vagy éppen szobrai révén tűnt fel, hanem alkalmas volt a közigazgatási épületek reprezentatív helyiségeinek az uralkodó eszmerendszert illusztráló díszítésére is. Nem túlzottan magas színvonalon festett képünk a zalaegerszegi Vármegyeházáról került a Göcseji Múzeum gyűjteményébe, díszes kerete alapján okkal feltételezhetjük, hogy eredetileg a mai Törvényszék épületében lévő ülésterem dekorációjához tartozott.

Forrás:

Kérdések:

  • Mit jelképezett a Szent Korona?
  • Hogyan nevezték Máriát Magyarországon a korona felajánlásából következően?
  • Melyik történeti forrásunk szól a korona felajánlásáról?