A Szent Imre-szobor kismintája | Göcseji Múzeum

A Szent Imre-szobor kismintája

This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
1929, bronz, ltsz. 76.3.143.

A Szent Imre-szobor megrendelője Izabella főhercegnő (1856-1931), Habsburg-Lotharingiai Frigyes osztrák főherceg, magyar királyi herceg jámborságban és jótékonyságban egyaránt buzgó felesége, aki a szent herceg alakját a rangon aluli házasságra készülő fia számára kívánta példaként állítani. A szobor felajánlására a herceg halálának 900. évfordulója alkalmából rendezett, 1930-as Szent Imre-év alkalmából került sor.

A Horthy Miklós (ma Móricz Zsigmond) körtéren felállított alkotást augusztus 17-én, egész napos fényes ünnepség keretében avatták fel, Horthy Miklós kormányzó, Serédi Jusztinián hercegprímás, Izabella főhercegnő, dr. Sipőcz Jenő polgármester, számos külföldi egyházi főméltóság, a teljes hazai püspöki kar és seregnyi előkelőség jelenlétében. Az emlékművön a kontraposztos tartásban álló, koronás, sudár Imre herceg a szüzességét jelképező, két kézzel tartott arany liliomot szívére szorítva, közvetlen arckifejezéssel tekint híveire. Lekicsinyítve, önálló figuráként az állami propaganda gyújtópontjában álló Szent Imre-év egyik tárgyiasult jelképévé vált, bronzból, műbronzból, majolikából, porcelánból, terrakottából, színesre festett fából, különböző méretekben, jelentős számban sokszorosítva.