II. Rákóczi Ferenc | Göcseji Múzeum

II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc, 1952, gipsz, ltsz. K.77.2.14.
1952, gipsz, ltsz. K.77.2.14.

Zala Györgynek a budapesti Andrássy-utat lezáró, monumentális, a magyar államalapítás ezeréves ünnepségére tervezett Millenniumi emlékműve több évtizeden keresztül készült, végül 1929-ben avatta fel Horthy Miklós kormányzó. A magyar történelemnek a kolonnád oszlopközeiben álló jeles alakjai közül a II. világháborút követően hatalomra kerülő kommunista rezsim eltávolíttatta három Habsburg uralkodó szobrát, s helyükre „nemzetibb” vezető személyiségek kerültek, melyek közül II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos alakját, valamint az alattuk lévő, velük kapcsolatos történelmi jelenetet ábrázoló domborműveket Kisfaludi Strobl Zsigmond mintázta meg. A kicsit teátrálisan hősies pózba állított vezérlő fejedelem csizmás jobb lábával előrelép, bal kezét csípőjén nyugtatja, oldalra kinyújtott jobbja a nyelével a páncéljára támaszkodó buzogányt fogja. A hosszú, hullámos hajú, bajuszos Rákóczi feje jobbra fordul, távolba révedő tekintete a jövőt kutatja. Lemezpáncélja alatt sodronyinget visel, s a korabeli divat szerint rövid, combhoz simuló nadrágot, oldalán kardot. Díszes, a nyakánál összefogott, vállára vetett fejedelmi palástja a felemelkedő karjainak köszönhetően hátracsúszik, s külön is kiemeli a daliás alakot.