Előadás a klasszikus szépség mesteréről | Göcseji Múzeum

Előadás a klasszikus szépség mesteréről

Veszprémben 2018. december 4-én Dr. Kostyál László művészettörténész tart előadást Kisfaludi Strobl Zsigmond életéről és munkásságáról. A Göcseji Múzeum Kisfaludi-gyűjteményének egy részéből rendezett A klasszikus szépség mestere című időszaki kiállítás október közepén nyílt a Laczkó Dezső Múzeumban. A veszprémi múzeum Erzsébet sétányon lévő főépületében lévő előadás kezdete 16.30 óra

 

A klasszikus szépség mestere

A cím aligha mondható túlzónak, a görög és a reneszánsz szépségideált felidéző alkotásai ma is lenyűgözik a szemlélőt. Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) a 20. századi magyar szobrászat egyik legnagyobb, nemzetközileg mindenképpen a legszélesebb körökben ismert – mai szóhasználattal élve – celebje. Az elmúlt évszázadban szobrászatunk számos, valóban kiemelkedő alkotót sorakoztatott fel, Zala Györgytől, Stróbl Alajostól kezdve Sidló Ferencen, Ferenczy Bénin, Medgyessy Ferencen, Pátzay Pálon, Vilt Tiboron keresztül Somogyi Józsefig, Varga Imréig, hogy csak néhányat említsünk a legnagyobbak közül. Kisfaludi Strobl hatvan évnél hosszabb időszakot is felölelő pályája számos szempontból közülük is kiemelkedik. Ismert alkotásainak száma lassan közelíti a 900-at, közel 10%-uk ma is köztéren áll. 1924-től közel négy évtizeden keresztül volt a Képzőművészeti Főiskola professzora, ahol generációk sora tanulta keze alatt a mintázás fortélyait. A harmincas években Budapest mellett Londonban is műtermet tartott fel, itt portréjuk elkészítéséért egymásnak adták a kilincset a brit felső tízezer tagjai, élükön a királyi családdal. Az ötvenes években Moszkvában halmozták el a nagyrabecsülés jeleivel, még a Szovjetunió Művészeti Akadémiájának tagjává is megválasztották. Magas kitüntetéseinek se szeri se száma, a kevesek egyikeként így kétszer kapta meg a Kossuth-díjat is. Néhány ikonikus alkotása, mint Bernard Shaw, a világhírű ír drámaíró portréja, vagy az életnagyságban az egri vár alatti egyik téren álló, háromalakos lovascsata-jelenete szobrászatunk legkiemelkedőbb remekművei közé tartozik. Az aktuális politikai elithez bizonyos mértékig mindig kapcsolódó pályája a múlt századi magyar történelemnek is tükre. Az előadás erre a kiemelkedően sikeres, ugyanakkor – egészen el nem hallgatható módon – ellentmondásokat sem nélkülöző művészpályára próbálja meg újra ráirányítani a közönség figyelmét. 

Kostyál László